DADD organiseert drie Armoede Analyse bijeenkomsten

Armoede Analyse

Om de juiste inschattingen en analyses te kunnen maken, is het van belang om goed inzicht te verkrijgen over de verschillende invalshoeken rond armoede. Daarom is er een werkgroep aan de slag gegaan om de verschillende aspecten van armoede tegen het licht te houden. De volgende thema’s zijn gedurende 3 bijeenkomsten aan de orde gesteld: historische, politieke, sociale en culturele, economische en geografische aspecten.

Per bijeenkomst waren steeds circa 12 mensen van verschillende organisaties aanwezig, waarmee door middel van brainstormsessies werd getracht om een aspect uitgebreid te belichten. Aan het eind van elke bijeenkomst werden een aantal punten uitgeselecteerd, die mogelijkerwijs een aanleiding voor “Delen achter de Duinen” zouden kunnen vormen om een themabijeenkomst rond te organiseren of actie op te ondernemen.

Voorbeelden van mogelijke discussiebijeenkomsten zijn :

  •  De bestaande woningcoöperaties voldoen niet meer. Er zijn nieuwe vormen nodig.
  • Wat betekent het voor de samenleving als je de mens i.p.v. het geld centraal zet?

Voorbeelden van mogelijke actiepunten zijn:

  • Bewerkstelligen dat lege kantoren kunnen worden gebruikt voor initiatieven rond zelfbeheer van of woonvormen voor de minima;
  • Braakliggende terreinen gebruiken voor de verbouw van voedsel voor bijvoorbeeld de voedselban

Meer informatie over deze bijeenkomsten? Neem contact op met Anita Schwab: a.schwab@leergelddenhaag.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *