Voedselbank eist EU-geld armoedebestrijding op

De Volkskrant

De voedselbanken in Nederland zijn boos op het kabinet omdat het van de 3,5 miljoen euro uit een nieuw Europees fonds voor armoedebestrijding geen cent besteedt aan voedselhulp. De Voedselbanken kampen met een groot tekort aan etenswaren en een toenemende vraag.

De Europese Commissie maakte begin deze week bekend dat het bijna 4 miljard euro heeft vrijgemaakt voor het nieuwe Europese fonds 'voor hulp aan de meest behoeftigen', FEAD. Alle 28 EU-lidstaten krijgen een deel om de komende zeven jaar uit te geven aan armoedebestrijding. In de EU zouden 50 miljoen burgers onvoldoende inkomsten hebben voor basale levensbehoeften als eten en kleding. Er zijn 4,1 miljoen daklozen. Het fonds van 3,8 miljard euro moet helpen de Europese doelstelling te halen van 20 miljoen armen minder in 2020.

Nationale aangelegenheid
Tot voor kort wilde Nederland geen gebruikmaken van geld uit Brussel voor hulp aan armen omdat het kabinet armoedebestrijding een nationale aangelegenheid vindt en niets ziet in het rondpompen van geld door de lidstaten van de Europese Unie. Ook is het geen voorstander van voedselhulp door de overheid omdat dat geen bijdrage levert aan armoedebestrijding. Daarom liet het kabinet de afgelopen jaren miljoenen euro's uit Brussel onbenut, die bedoeld waren voor het verstrekken van voedsel aan arme EU-burgers.

Dat is de voedselbanken al jaren een doorn in het oog. Zeker nu door de recessie een snel toenemend aantal burgers in grote financiële problemen aanklopt bij de voedselbanken, die de stijgende vraag niet aankunnen.

De meeste andere EU-landen, zoals België, Frankrijk, Polen en Griekenland gaven de afgelopen jaren wel tientallen miljoenen Brusselse euro's uit aan voedsel voor inwoners op of onder de armoedegrens .

Dat de regering nu voor het eerst wel gebruik maakt van de Europese subsidiepot voor armoedebestrijding komt volgens de Europese Commissie doordat geld uit het nieuwe fonds naast voedselhulp ook kan worden gebruikt voor initiatieven die burgers in armoede uit hun sociale isolement halen. Dat vindt het kabinet een effectievere manier van armoede bestrijden dan voedsel verstrekken.

Daar zal het de 3,5 miljoen uit Brussel aan uitgeven, zo zal het de Tweede Kamer een dezer dagen laten weten.

Kinderen zonder eten naar school
'Onthutsend' vindt Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland, het dat de overheid de voedselbanken links laat liggen. 'Ik deel het standpunt dat voedsel uitdelen de armoede niet helpt bestrijden. Maar we leven in dit land met het feit dat tienduizenden burgers honger hebben. Veel gezinnen leven een hele week van een pakket van de Voedselbank dat voorziet in twee dagen voeding. Kinderen gaan zonder eten naar school. Ik begrijp niet waarom het kabinet niet tijdelijk kan bijspringen en een deel van het nieuwe EU-geld hieraan besteedt.'

De overheid vindt dat het tekort aan etenswaren van de Voedselbanken moet worden opgelost met overschotten van supermarkten, consumenten en horeca die nu in vuilcontainers verdwijnen.

Wijnbelt: 'Daar wordt ook hard aan gewerkt, maar het blijkt niet van vandaag op morgen te realiseren. Het kost ons twee à drie jaar om dit structureel te regelen met het bedrijfsleven.'

Opvallend is dat Nederland, met Luxemburg, Denemarken en Engeland, het geringste bedrag krijgt. België bijvoorbeeld ontvangt 65,5 miljoen, Frankrijk 443 miljoen en Griekenland 249 miljoen. Het bedrag is onder andere afgestemd op het aantal armen per land.

Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2800/Europese-Unie/article/detail/3612611/2014/03/14/Voedselbank-eist-EU-geld-armoedebestrijding-op.dhtml#.UyKsASjGsjs.twitter

‘Aanpak uitkeringsfraude raakt onschuldigen’

nu.nl

Door de nieuwe wet die uitkeringsfraude moet aanpakken, worden onschuldige mensen gedupeerd. Dat stelt RTL Nieuws zaterdag op basis van eigen onderzoek. 

De boete die mensen krijgen als zij door een eigen fout een te hoge uitkering ontvangen, kan volgens RTL Nieuws leiden tot schrijnende gevallen. Uitkeringsinstanties zien sinds begin vorig jaar strenger toe op mensen met een uitkering.
Wie door een eigen fout te veel geld ontvangt, komt als fraudeur in het systeem te staan. Het te veel uitgekeerde bedrag moet vervolgens worden terugbetaald, maar er volgt ook een boete ter hoogte van datzelfde bedrag. 

De boete kan oplopen tot tienduizenden euro's als mensen een aantal jaar, zonder dat zij daarvan wisten, te veel geld hebben ontvangen. Mensen die een boete hebben gehad, komen in de meeste gemeenten niet in aanmerking voor schuldsanering en blijven hun verdere leven met een schuld zitten. 

Nieuwe wet
De gemeenten willen dan ook van de nieuwe wet af. Volgens hen wordt nu te weinig rekening gehouden met specifieke omstandigheden van uitkeringsgerechtigden. Bovendien vinden ze dat echte fraudeurs niet worden afgeschrikt door een boete. 

Ook GroenLinks laat in een reactie weten dat de wet 'onmiddellijk' moet worden aangepast. "Mensen worden nu als fraudeurs weggezet, terwijl het de overheid is die fout zit", zegt Tweede Kamerlid Linda Voortman. Ze wil dat vertrouwen als uitgangspunt wordt genomen. Wie dat vertrouwen beschaamt, moet volgens de politica achteraf worden gestraft in plaats van bij voorbaat als fraudeur weggezet te worden. 

Voortman wil het kabinet dinsdag tijdens het vragenuurtje ter verantwoording roepen en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) vragen om de oude regels voor uitkeringsfraude weer in te voeren. 

Bron: http://www.nu.nl/economie/3715479/aanpak-uitkeringsfraude-raakt-onschuldigen.html