Afdoening motie opening winteropvang voor alle daklozen in Den Haag

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen 18 december 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Beleidsplan Wmo (rv 122; RIS 278543) en vaststelling Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag (rv 123; RIS 278544).

Constaterende dat:

  • Het Europees comité voor de Sociale Rechten heeft geoordeeld dat alle mensen in Europa-recht hebben op een bed, bad en brood voorziening
  • In Amsterdam vanaf vandaag een opvang geopend is, waar alle daklozen die zelf niet in staat zijn om alternatieven te vinden voor onderdak tot 1 maart 2015 gebruik van kunnen maken

Verzoekt het college op om in Den Haag zo snel mogelijk een dergelijke opvang te realiseren, waarbij gedacht kan worden aan de locatie van de Haagse winterregeling, die gereed staat en op afroep geopend kan worden en deze opening te laten voortduren tot ten minste 1 maart 2015
Deze motie voeren wij als volgt uit:

In afwachting van het standpunt van het Kabinet ten aanzien van de uitspraak van het Europees Comité voor de Sociale Rechten, voert het College de door u ingediende motie als volgt uit.
Vanaf 22 december aanstaande wordt de locatie voor de winteropvang hiervoor opengesteld.

Deze regeling geldt tot 1 maart 2015. Voor een eventuele regeling 2015/2016 komen we bij u terug bij de begroting 2016.

In deze motie is geen financiële onderbouwing opgenomen, hetgeen wel gebruikelijk is. Met de uitvoering van de motie wordt een ongepland beslag gelegd op de begroting 2015. De voorlopige inschatting van de kosten is €0,4 miljoen. Dit wordt gedekt uit het verwacht resultaat van de verslavingszorg 2014. Dit wordt verrekend met de programmareserve.
Wij stellen voor deze motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

Bron: Gemeente Den Haag, cie. Samenleving, 19 december 2014

Niemand op straat met de kerst! (HSP)

Al eerder 2014 stelde het CBS dat het aantal daklozen in Nederland toeneemt. Op Nu.nl verscheen op 16 december 2014 het bericht dat er in Nederland steeds meer daklozen leven. Ruim 60.000 mensen hadden in 2013 geen eigen plek om te slapen. In 2010 waren 55.230 mensen dakloos. Dat blijkt uit cijfers van Federatie Opvang die in het programma Nieuwsuur zijn besproken. Uit de Haagse praktijk, van Haagse hulpverleners, ontvangt de Haagse Stads Partij signalen dat steeds meer mensen buiten moeten slapen en wordt ons gevraagd of er voor de komende feestdagen een regeling getroffen zou kunnen worden. Naar aanleiding hiervan heeft de Haagse Stads Partij een aantal schriftelijke vragen gesteld.
De vragen moeten nog worden beantwoord.

 

Bron: Gemeente Den Haag, 17 december 2014

VERSLAAFDEN HEBBEN SCHULDEN

Veel verslaafden, die na hun celstraf hun bestaan weer op orde trachten te krijgen, kampen met onoplosbare betalingsproblemen.
 
Gemiddeld hebben ze een schuld van 23.000 euro. Daarmee kunnen ze nergens terecht omdat de gemeente door bezuinigingen steeds kritischer zijn gaan selecteren bij verzoeken om schuldhulpverlening. De terugkeer in de samenleving van zo’n 7.000 veroordeelden die verslaafd zijn loopt hierdoor spaak.
 
Dat is de conclusie van een onderzoek van de Stichting Verslavingsreclassering Utrecht, verricht door de Utrechtse Hogeschool. Daarvoor werd in 36 gemeenten onderzocht hoe de gemeentelijke schuldhulpverlening voor mensen in de verslavingsreclassering is geregeld. De schuldhulpverleners adviseren mensen met betalingsproblemen en helpen hen met het aflossen van de schulden.
 

Grote belangstelling voor bijeenkomst vroegtijdig signaleren schulden

Op maandag 8 december jl. vond in het Cuypershuis een drukbezochte bijeenkomst plaats over schuldpreventie en vroegsignalering voor de ketenpartners, die was georganiseerd door de afdeling schuldhulpverlening van de Gemeente Roermond. Het doel van deze bijeenkomst was om tot een optimale samenwerking te komen ter voorkoming van schulden.