Wie geen schuldhulpverlening krijgt, kan lang op de blaren zitten

TZMOnze oproep in het dossier Schulden aan mensen die niet worden geholpen door de schuldhulpverlening levert talloze reacties op. Zo krijgen we een tip van een bewindvoerder over zijn cliënt Jan, die een schuld heeft van 60.000 euro, maar werd afgewezen door de schuldhulpverlening. ‘Onterecht’, volgens de bewindvoerder. Lees verder Wie geen schuldhulpverlening krijgt, kan lang op de blaren zitten

Schuldenvrij

esbTerwijl politici hun navels aan een nauwkeurige inspectie onderwierpen, kwam het CBS met een alarmerend rapport.Langdurige armoede stijgt in Nederland, net als armoede onder kinderen. We mogen één van de rijkste en gelukkigste landen van de wereld zijn, aan de verkeerde kant van de streep is het afzien. De reden geeft het CBS niet, maar mijn gok is dat ons droef stemmend schuldenbeleid medeverantwoordelijk is. Lees verder Schuldenvrij

Preventieplan schuldhulpverlening Ridderkerk 2015-2016

gemeentebladVoorkomen is beter dan genezen. Dit gezegde is de kern van preventie en het uitgangspunt van preventie. Financiële problemen of zelfs een problematische schuldsituatie grijpen diep in op het persoonlijk leven. Aanmaningen of zelfs deurwaarders aan de deur leiden tot stress en kunnen negatief uitwerken op schoolprestaties van kinderen, re-integratietrajecten of het oplossen van allerhande psychosociale problematiek.

Allereerst is van belang dat er zo vroeg mogelijk wordt geholpen bij financiële problemen om erger te voorkomen. We hopen zo kosten te kunnen besparen en de hoogte van de schulden te verlagen. Elke euro die gemeenten besteden aan schuldhulpverlening leidt tot gemiddeld twee euro aan kostenbesparing op andere plekken. Door de inzet van schuldhulpverlening wordt per 100 duizend inwoners zo´n 1,4 miljoen euro bespaard op uitkeringen en re-integratietrajecten. De gemiddelde uitkeringsduur is substantieel korter als een uitkeringsgerechtigde met schulden gebruik maakt van schuldhulp. Het voorkomen van schulden is voor het hele sociale domein van groot belang. Lees verder Preventieplan schuldhulpverlening Ridderkerk 2015-2016

NIEUW ARMOEDEBELEID SCHIEDAM

webraio torpedo vanuit schiedamSCHIEDAM- De drie Waterweggemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam komen met een groot onderzoek naar het effect van het vernieuwend armoedebeleid.  De drie willen  onderzoeken hoe zij bepaalde zaken (nog) effectiever en efficiënter kunnen organiseren. Daartoe wordt er in de drie gemeenten een minima-effectenrapportage uitgevoerd. Hierbij worden ook de aanbevelingen betrokken van de cliëntenraden en de kindergemeenteraad (kinderombudsman).  Lees verder NIEUW ARMOEDEBELEID SCHIEDAM

Nieuwe wet moet voorkomen dat mensen steeds dieper wegzakken in schulden

trouwDe regels voor schulden moeten eenvoudiger. Dat voorkomt dat tienduizenden mensen steeds dieper in de problemen komen; aan alle kanten wordt er beslag gelegd op het kleine beetje geld dat zij nog hebben.  Lees verder Nieuwe wet moet voorkomen dat mensen steeds dieper wegzakken in schulden

Zorgtaken grote uitdaging voor wethouder Froukje de Jonge

dichtbijALMERE – Het moeten uitvoeren van alle zorg- en ondersteuningstaken wordt gezien als één van de grootste uitdagingen voor het college van burgemeester en wethouders. Inmiddels is de verandering een jaar geleden ingevoerd en draait het, maar zijn er nog genoeg punten te verbeteren. Lees verder Zorgtaken grote uitdaging voor wethouder Froukje de Jonge

Armoede en Kerstgedachte

mogroep“Ik zie op tegen de Feestdagen”. Stella beschrijft haar verhaal tijdens de feestdagen en wat armoede haar naast zorg en ellende nog meer geeft. Rijkdom zegt Stella, zij voelt zich rijk omdat haar kinderen in die armoede besef krijgen van de waarde van geld. Of omdat er ineens kaartjes voor de Efteling door de bus vallen aldus Stella. ”Ik houd me vast aan de engelen die op mijn pad komen”. Mooie gedachte zo tegen het einde van 2015. Het artikel lijkt op een mooie kerstwens met een diepe boodschap en ontroert. Lees verder Armoede en Kerstgedachte