Wie geen schuldhulpverlening krijgt, kan lang op de blaren zitten

TZMOnze oproep in het dossier Schulden aan mensen die niet worden geholpen door de schuldhulpverlening levert talloze reacties op. Zo krijgen we een tip van een bewindvoerder over zijn cliënt Jan, die een schuld heeft van 60.000 euro, maar werd afgewezen door de schuldhulpverlening. ‘Onterecht’, volgens de bewindvoerder. Lees verder Wie geen schuldhulpverlening krijgt, kan lang op de blaren zitten

Schuldenvrij

esbTerwijl politici hun navels aan een nauwkeurige inspectie onderwierpen, kwam het CBS met een alarmerend rapport.Langdurige armoede stijgt in Nederland, net als armoede onder kinderen. We mogen één van de rijkste en gelukkigste landen van de wereld zijn, aan de verkeerde kant van de streep is het afzien. De reden geeft het CBS niet, maar mijn gok is dat ons droef stemmend schuldenbeleid medeverantwoordelijk is. Lees verder Schuldenvrij

Preventieplan schuldhulpverlening Ridderkerk 2015-2016

gemeentebladVoorkomen is beter dan genezen. Dit gezegde is de kern van preventie en het uitgangspunt van preventie. Financiële problemen of zelfs een problematische schuldsituatie grijpen diep in op het persoonlijk leven. Aanmaningen of zelfs deurwaarders aan de deur leiden tot stress en kunnen negatief uitwerken op schoolprestaties van kinderen, re-integratietrajecten of het oplossen van allerhande psychosociale problematiek.

Allereerst is van belang dat er zo vroeg mogelijk wordt geholpen bij financiële problemen om erger te voorkomen. We hopen zo kosten te kunnen besparen en de hoogte van de schulden te verlagen. Elke euro die gemeenten besteden aan schuldhulpverlening leidt tot gemiddeld twee euro aan kostenbesparing op andere plekken. Door de inzet van schuldhulpverlening wordt per 100 duizend inwoners zo´n 1,4 miljoen euro bespaard op uitkeringen en re-integratietrajecten. De gemiddelde uitkeringsduur is substantieel korter als een uitkeringsgerechtigde met schulden gebruik maakt van schuldhulp. Het voorkomen van schulden is voor het hele sociale domein van groot belang. Lees verder Preventieplan schuldhulpverlening Ridderkerk 2015-2016