22.000 Haagse kinderen in armoede

Kerk in Den Haag

Den Haag kiest op 19 maart een nieuwe gemeenteraad. Welke sociale uitdagingen liggen er in de stad? En welke rol kunnen kerken spelen? Henk Baars, medewerker van stad- en kerkorganisatie Stek, geeft een voorzet.

We stevenen op de gemeenteraadsverkiezingen af. De inspanningen van de politieke partijen in Den Haag zijn legio. Bij velen spat de energie er af. Maar wat is nu echt urgent? Welke sociale uitdagingen liggen er? Je kunt meteen in de actuele waan van de dag schieten en een rij eisen noteren, maar een beetje lange termijn denken is van meer belang.

Zelfstandigen Zonder Poen
Om te beginnen wordt de ongelijkheid in de stad steeds duidelijker. Een belangrijk thema! We hadden al de verdeling tussen ‘zand’ en ‘veen’, maar er groeit een ongelijkheid dwars door de stadswijken heen, die ernstiger is. De zekerheid brokkelt ook af in de middengroepen, waar politiek lokaal Den Haag op stabiliteit rekent, en waar de politiek zich het meest van aantrekt. Velen verliezen hun baan. Jongeren komen moeilijk aan een vaste baan. Ze moeten tevreden zijn met vele baantjes voor steeds kortere perioden, als gevolg van flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daar is geen inkomenszekerheid aan te ontlenen. ZZP-ers zijn soms beter te beschrijven als Zelfstandigen Zonder Poen.

Het antwoord van de gemeentepolitiek is: zoveel mogelijk werkgelegenheid naar Den Haag halen. Er zijn zeker successen, maar de vraag is of het genoeg is. Armoede is deels te definiëren als ongelijkheid die in toenemende mate irritatie en wrokkigheid bij de bevolking oproept. De tragiek is dat een gemeente nauwelijks invloed heeft op dat soort globaliserende processen.

Geen greep op kapitaalstromen
Nederland komt er waarschijnlijk niet meer zoals vroeger boven op. De Aziatische landen groeien. Het is niet ondenkbaar dat Nederland op de langere termijn meer verarmt dan iedereen denkt. De gemeente heeft geen greep op de kapitaalstromen die over de wereld schieten. Ze krijgt steeds minder belastinggeld om uit te geven. We bevinden ons op een omslagpunt, waarbij de wijzer niet de goede kant uitslaat. Een lastige positie voor politieke partijen: enerzijds zit je met een moeilijk te hanteren ontevredenheid, anderzijds is er minder geld te verdelen.

Stevige lobby
Welke positie moeten de kerken innemen? Naast diaconale taken hebben zij een taak in het bewaren van de geestelijke gezondheid. Dat gebeurt volop, maar helaas minder zichtbaar dan gewenst. Toch gebeurt er ongelofelijk veel op dat terrein, zoals regelmatig te lezen is in dit blad – Kerk in Den Haag.
Er komt steeds meer diaconaal werk op het bordje van de kerken te liggen. Maar hun capaciteit is ook eindig. Samen met andere organisaties moet er stevig gelobbyd worden, om een goed gemeentelijk armoedebeleid overeind te houden. In Den Haag leven bijvoorbeeld 22.000 kinderen op of onder de armoedegrens. Op armoedebestrijding moet maximaal ingezet worden. Bijvoorbeeld door het structureel ondersteunen van de Voedselbank Haaglanden, met gebouwen, vrachtwagens en soepele regelingen voor de fantastische vrijwilligers. De Voedselbank is een basisvoorziening die de gemeente moet koesteren. 

Over de nieuwe Wet Werk en Bijstand is veel te doen. Bij rücksichtslose invoering krijgen uitvoerende ambtenaren gewetensproblemen, zo is de voorspelling. Deze nieuwe WWB zal de zwakste groepen armer maken. Moet alles braaf worden uitgevoerd of zet de gemeente maximaal op beleidsvrijheid in? Maak de bureaucratie wat lichter! Er is een veel strakker sociaal samenwerkingsprotocol nodig van vele partijen – inclusief de kerken –  waarbij de scheiding van kerk en staat wel wat losser gehanteerd kan worden. Daarnaast zijn kerken goed in zelfbeheer en participatie. Dat doen ze al eeuwen, meestal met wijsheid.

We weten langzamerhand allemaal wel waar het lek zit. Het parool is: eendrachtiger samenwerken op vele fronten. Kritisch blijven op financieel gegraai en op spilzucht. En natuurlijk: op 19 maart gaan stemmen.

Verkiezingsdebat over armoede
Komende week wordt er een debatavond over armoede in Den Haag gehouden. 
Om 17:00 uur vertellen Barry Leduk en John Stenders van Stichting Inkomen en Zorg over de voor- en nadelen van huidige bewindvoering. Hierna gaan de lijsttrekkers van het CDA, de Haagse Stadspartij, de SP en het PvdA met elkaar in debat. Onderwerpen: de toekomst van het midden- en kleinbedrijf en de vrijheid van de Gemeente bij het invullen van het armoede-Rijksbeleid.
Om 18:25 uur gaan lijsttrekkers van de partijen VVD, PVV, D66, CDA en GroepdeMos debatteren over aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, dakloosheid en de afbraak van zorg. 
Om 19:10 uur is er een vragenhalfuurtje en wordt er een website over armoede in de stad gelanceerd ('Delen achter de Duinen').

Dinsdag 25 februari, 16:45-19:45 uur. Tweede etage in de Centrale Bibliotheek, Spui 68.

Bron: http://www.kerkindenhaag.nl/articlexs/view/dit-is-ook-den-haag-20-000-kinderen-in-armoede#.UwsjYHLt0gY.facebook

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *