Algemene wet bestuursrecht en Wgs, het verbeteren van de besluitvorming

kerckeboschOp de uitvoering van schuldhulpverlening is behalve de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ook de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Deze wet schrijft onder meer voor dat het college van burgemeester en wethouders van gemeenten bij het aanbieden van ondersteuning zoals budgetbeheer, stabilisatie of een schuldregeling een formeel besluit in de vorm van een beschikking nemen. Als een gemeente de schuldhulpverlening niet zelf uitvoert maar heeft belegd bij een wijkteam, dan zijn de professionals die daar werken degenen die namens het college de beschikkingen (moeten) afgeven.

Onderzoek wijst uit dat veel gemeenten de Awb niet toepassen zoals dat de bedoeling is. Burgers krijgen te vaak geen beschikking en kunnen daardoor bij onterecht handelen niet in beroep en bezwaar. Deze gemeenten lopen daardoor risico’s als burgers toch de rechter opzoeken.

In deze cursus leert u de basisbeginselen van de Awb en wordt toegelicht wat een goede toepassing op schuldhulpverlening vraagt.

Onderwerpen die in ieder geval worden behandeld zijn:

  • Hoe is de Awb van toepassing op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)?
  • Wat zijn de basisbeginselen van de Awb?
  • Wat zijn de kenmerken van een goede beschikking?
  • In welke gevallen de gemeenten een beschikking afgeven (stabiliseren, budgetbeheer, schuldregelen,afwijzen, tussentijds wijzigen etc)?
  • Wat is de juridische rol van wijkteamprofessionals als zij mensen met schulden ondersteunen?
  • Welke lessen biedt de jurisprudentie op het terrein van de AWB en schuldhulpverlening?

Bron: Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch, 12 januari 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *