Armoede in Culemborg groeit

spHet aantal mensen voor wie het nodig is om een bijstandsuitkering aan te vragen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Er wordt ook meer door inwoners een beroep gedaan op bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en andere minimaregelingen. Ook zijn er meer mensen die zijn aangewezen op voedselhulp bij de voedselbank en de voedselgroep. Het college had dit blijkbaar niet zien aankomen. Het gevolg is dat de gemeente verplicht is om tonnen meer dan begroot aan bijstandsuitkeringen en minimaregelingen uit te keren. Het college wil volgend jaar dit soort overschrijdingen voorkomen en terugdringen. Dat gebeurd dus niet door er op basis van de feiten van uit te gaan dat er in 2016 meer geld en ondersteuning nodig zal zijn. In tegendeel: in plaats daarvan wil men minder geld uitgeven door te ontmoedigen dat mensen een uitkering aanvragen. Men wil ook gaan stimuleren om mensen zo ver te krijgen dat zij aankloppen bij ”familie of vrienden”.

De SP vindt dit te gek voor woorden. Bijstand en minimaregelingen behoren er voor iedereen te zijn, die zonder dat het zijn/haar schuld is geen of te weinig inkomen heeft. Schuld saneren is zowel in het belang van diegene die schulden heeft als voor diegene die nog geld moet krijgen. Dan hoor je niet als gemeente te zeggen: “Sorry maar het geld dat wij begroot hebben voor dat doel is op”. De gemeente zou in plaats hiervan de regelingen, die er immers niet voor niets zijn, zo goed mogelijk onder de aandacht moeten brengen. Er zijn nog steeds te veel oudere inwoners of inwoners met een taalachterstand, die de vaak ingewikkelde aanvraag niet kunnen indienen voor geld waar ze wel recht op hebben.

Proberen te bezuinigen op minimabeleid en bijstand is niet alleen weinig sociaal, het is ook onverstandig. Als gemeente en gemeenschap blijf je immers verantwoordelijk voor al je inwoners. Mensen zonder voldoende inkomen hebben een ontwrichtende uitwerking op de hele (Culemborgse) samenleving.

Bron: SP Culemborg, 5 november 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *