Armoedebeleid nog beter maken

aaltenWethouder en deel raad begrijpen elkaar niet helemaal

AALTEN – Hoewel alle raadsfracties positief waren over het verruimde armoedebeleid, werd het geen agendapunt dat snel kon worden afgehandeld. Joop Wikkerink van de Progressieve Partij (PP) kwam namelijk met een amendement en twee moties om het beleid ‘nog beter te maken’. “We hebben een goed armoedebeleid, maar daar is wat aan te verbeteren.”

De inhoud van de voorstellen en hoe die uitgevoerd zouden kunnen worden leek niet omstreden, maar omdat wethouder Henk Wiltink en Joop Wikkerink elkaar niet helemaal leken te begrijpen of wilden begrijpen, moest de motie, met het verzoek om te bekijken of bij het armoedebeleid uitgegaan kan worden van een inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum, toch in stemming gebracht worden. Alleen het CDA stemde tegen, zelfs nadat PP die al had afgezwakt. In de oorspronkelijke versie werd meteen besloten om van de 130% uit te gaan.

‘Pleisters plakken’

Joop Wikkerink noemde het lokale armoedebeleid wel ‘pleisters plakken’ voor ‘wonden’ die ontstaan zijn door het landelijke beleid. Hij vond daarom dat de politieke partijen ook aan de bel moeten blijven betrekken in Den Haag om hierop te wijzen. Die pleisters moet je dan wel ruimhartig plakken, vond Wikkerink. Daarom kwam hij met het 130%-voorstel, en met een motie om de extra zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten via een aanvullende collectieve verzekering te regelen. Een tweede motie ging over een regeling voor het aanschaffen van duurzame gebruiksgoederen voor koelen, wassen en koken, waar de Sociale raad in haar advies over het armoedebeleid op had aangedrongen.

Bron: Aaltens Nieuws, 20 december 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *