Alle berichten van webmaster

In de 24-uursopvang: ‘Nu heb ik weer hoop dat ik uit mijn dakloosheid kom’

In de 24-uursopvang: ‘Nu heb ik weer hoop dat ik uit mijn dakloosheid kom’De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman roepen het kabinet op het daklozenprobleem snel aan te pakken. Een nieuwe 24-uursopvang in Utrecht moet de vicieuze cirkel doorbreken waarin veel daklozen verkeren.

In de binnentuin van de Utrechtse Sleep Inn rookt een 36-jarige man met netjes gekamd sluik haar een sigaretje na het ontbijt. Hij oogt wat pips.

Lees verder In de 24-uursopvang: ‘Nu heb ik weer hoop dat ik uit mijn dakloosheid kom’

Opnieuw actie voor daklozen op de wachtlijst: ‘De noodopvang is propvol’

Opnieuw actie voor daklozen op de wachtlijstHet Straat Consulaat gaat komende maand opnieuw aandacht vragen voor daklozen die op de wachtlijst staan voor een opvangplek in Den Haag. Gisteren bood Elly Burgering een petitie aan aan de Haagse politiek. Zo’n duizend mensen hadden hun handtekening gezet onder de petitie.

Ze vinden het onacceptabel dat er daklozen zijn voor wie geen plaats is. ,,De noodopvang is propvol, waardoor meer dan honderd mensen op de wachtlijst staan”, hield Burgering de raadsleden en het college voor.

Lees verder Opnieuw actie voor daklozen op de wachtlijst: ‘De noodopvang is propvol’

Tegenprestatie in de bijstand wordt in alle gemeenten verplicht

Tegenprestatie in de bijstand wordt in alle gemeenten verplichtIn alle gemeenten moet het voor bijstandsgerechtigden verplicht worden een zogeheten tegenprestatie te leveren. Overal moeten mensen in de bijstand een passend aanbod krijgen voor een studie, stage of werktraject. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer.

De gemeenten gaan nu te verschillend om met de tegenprestatie. Ze zijn vrij om te bepalen of iemand met een uitkering wel of niet een tegenprestatie moet leveren. Sommige gemeenten houden er nauwelijks toezicht op, terwijl in andere gemeente bijstandgerechtigden actief benaderd worden. “Ik vind dat ongewenst”, schrijft Van Ark.

Lees verder Tegenprestatie in de bijstand wordt in alle gemeenten verplicht

Nauwelijks meer mensen aan het werk door Participatiewet

Nauwelijks meer mensen aan het werk door ParticipatiewetDe Participatiewet heeft er niet of nauwelijks toe geleid dat er meer mensen vanuit een uitkering of een sociale werkplaats een gewone baan kregen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een uitgebreide evaluatie.

De wet, die in 2015 is ingevoerd onder verantwoordelijkheid van PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma, moest door verschillende regelingen samen te voegen, zorgen voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. Maar volgens het SCP is er flink wat werk nodig om op de lange termijn alsnog meer mensen aan het werk te krijgen.

Lees verder Nauwelijks meer mensen aan het werk door Participatiewet

Gerechtsdeurwaarders komen in actie voor mensen met schuldenproblemen

Gerechtsdeurwaarders komen in actie voor mensen met schuldenproblemenGerechtsdeurwaarders pleiten voor een snelle invoering van de nieuwe beslagvrije voet. Dat is het deel van het inkomen waar deurwaarders geen beslag op kunnen leggen. Ze vinden dat er te traag gewerkt wordt aan een nieuwe, hogere berekening van de beslagvrije voet en starten daarom een handtekeningenactie.

Nu gaat het berekenen van de beslagvrije voet vaak mis en daardoor komen mensen met schulden in de problemen. Volgens eerdere schattingen is in 75 procent van de gevallen de beslagvrije voet te laag vastgesteld.

Lees verder Gerechtsdeurwaarders komen in actie voor mensen met schuldenproblemen