Begroting ministerie Sociale Zaken roept vragen op over effectiviteit

lcrIn de begroting van het ministerie van Sociale Zaken die op 8 oktober wordt behandeld, komen verschillende punten aan de orde waar de LCR vraagtekens bij zet. De LCR constateert dat maatregelen die geld op moeten leveren, zoals de kostendelersnorm, alleen maar veel geld kosten door meer zorg, opvang en schuldhulpverlening. En de middelen die vrijgemaakt worden bij de armoedebestrijding zijn mooi net als de vereenvoudiging van de beslagvrije voet. Maar de Belastingdienst hoeft zich door de incassobevoegdheden daar niet aan te houden.

Kostendelersnorm

Belangrijkste pijnpunt is misschien wel de kostendelersnorm. Er is al vanuit verschillende hoeken gepleit voor de afschaffing ervan omdat de beperkte winst wordt teniet gedaan door de hogere kosten op andere vlakken. De LCR ziet dan ook graag dat de Tweede Kamer de vraag stelt of de regering bereid is nader onderzoek te doen naar de kostendelersnorm.

Dweilen

Onderwerpen die met elkaar te maken hebben, zijn bestrijding armoede en schulden en beslagvrije voet. Alle maatregelen zijn prachtig, maar zolang de Belastingdienst door incassobevoegdheden en dwangverrekeningen mensen nog dieper in de schulden duwt, is het dweilen met de kraan open.

Hoge kosten, geen compensatie

De inkomenspositie van mensen met een handicap verdient ook de aandacht. Veel mensen hebben hoge kosten door eigen bijdragen, eigen risico en specifieke zorg. Tegemoetkoming daarvan is geschrapt en dit treft mensen erg. De vraag is of gemeenten mensen voldoende kunnen opvangen.

Digitale dienstverlening?

De taakstelling UWV heeft geleid tot het aanbieden van veel digitale dienstverlening, terwijl het de vraag is of dit effectief is. Een goed gesprek is veel beter. Ook deze bezuiniging kan duurder uitpakken.

Klik voor: LCR Brief aan de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie SZW

Bron: Landelijke Cliëntenraad, 7 oktober 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *