Belastingplan en kostendelersnorm belemmeren mantelzorgers

mezzo printscreenHet huidige belastingplan en de kostendelersnorm belemmeren mantelzorgers financieel ernstig bij de zorg voor elkaar. Dat kan anders! Daarom vraagt Mezzo aandacht voor de financiële positie van mantelzorgers aan de Tweede Kamer. Vandaag begint de behandeling van het belastingplan 2016.

Heffingskorting eenverdienende mantelzorgers

Uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat een kwart van de eenverdieners zorgt voor een gehandicapte of chronisch zieke partner. Deze mantelzorgers betalen veel meer inkomstenbelasting dan tweeverdieners, zonder dat zij zelf de keuze kunnen maken om te gaan werken.

Mezzo heeft er begrip voor dat er in het belastingstelsel een prikkel zit om werken te stimuleren. Mezzo is ook van mening dat de combinatie mantelzorg en arbeid gestimuleerd en ondersteund moet worden.

Er zijn echter situaties waarin dit – vanwege mantelzorgtaken – niet (langer) haalbaar is. In deze gevallen zou men als eenverdienend gezin belastingtechnisch niet benadeeld moeten worden.

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op burgers om meer voor elkaar te zorgen. Mezzo is van mening dat het tegenstrijdig is dat de overheid burgers vraagt meer mantelzorg te verlenen, maar dit tegelijktijdig fiscaal straft.

Onze oproep is dan ook om hier een correctie in aan te brengen door de heffingskortingen aan te passen ten gunste van de eenverdienende mantelzorgers.

Schaf de kostendelersnorm af

Mezzo pleit er al langer voor dat de dat de kostendelersnorm wordt afgeschaft. Deze leidt tot onnodige schrijnende situaties, waarin mantelzorgers (financieel) ernstig belemmerd worden voor elkaar te zorgen. Daarmee staat deze maatregel haaks op de doelstelling van deze regering: meer zorgen voor elkaar.

Bron: Mezzo: voor Mantelzorgers, 26 oktober 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *