Categoriearchief: Armoedebestrijding in Nederland

SCHULDHULPVERLENING IN WAGENINGEN

Het contract met Sociaal.nl voor de hulp aan Wageningers, met een grote financiële schuld (‘De Schuldhulpverlening’), loopt per 1 april 2015 af. De SP pleit ervoor om de kosten voor de begeleiding in Wageningen te besteden en niet om op zoek te gaan naar de allergoedkoopste aanbieder en een plusje voor goede referenties(?).

Lees verder SCHULDHULPVERLENING IN WAGENINGEN

Vliegende start voor maatjesproject schuldhulpverlening

AMSTERDAM – Sinds enkele maanden is Civic Amsterdam bezig met een maatjesproject voor schuldhulpverlening. Na een interne training koppelt Civic Amsterdam vrijwilligers uit de buurt aan een wijkbewoner met financiële problemen.

Lees verder Vliegende start voor maatjesproject schuldhulpverlening

Column Wiel Hacking: Aan de schaamte voorbij

Een werkconferentie over ‘Kind in armoede’, gehouden op 17 november jongstleden in Goes, lijkt al niet meer tot de actualiteit te behoren. De trieste realiteit is, dat de harde cijfers het tegendeel laten zien. Het rapport Armoede in Nederland uit oktober 2013 geeft aan, dat in 2011 één op de tien kinderen jonger dan 18 jaar als arm gekenschetst kan worden. Zij leven op of onder de ‘lage inkomensgrens’; dat is grosso modo het bedrag dat een alleenstaande bijstandsgerechtigde ontvangt.

Lees verder Column Wiel Hacking: Aan de schaamte voorbij

INTERVIEW MET LEO DE KLEIJN: ‘EEN STAD VOOR ALLE ROTTERDAMMERS’

SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn steekt fel van wal: ‘Ik wil een stad voor álle Rotterdammers. Niet alleen voor de ‘succesvollen’ zoals dit stadsbestuur het het liefste ziet. Daarom ga ik graag de strijd aan tegen armoede in onze stad. Niet door alle armen de stad uit te jagen, maar door mensen aan het werk te helpen en ze de ondersteuning te geven die nodig is. Dit college laat een grote groep Rotterdammers volledig in de steek.’
Afgelopen maart was de SP een van de grote winnaars van de gemeenteraadverkiezingen toen de partij van twee naar vijf zetels schoot. Toch werd er een rechts stadsbestuur gevormd door Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA. De Kleijn: ‘Wij willen bouwen aan een sociale stad, waarin iedereen rond kan komen en mee kan doen. Dit stadsbestuur maakt helaas heel andere keuzes, waardoor mensen niet de steun krijgen die ze verdienen.’

Hoe vind je dat Rotterdam er voor staat?
‘Rotterdam is een prachtige stad. Dat hoef ik niemand te vertellen. De meeste Rotterdammers voelen zich erg betrokken bij de stad, doen vrijwilligerswerk of zijn actief in hun wijk. In onze stad hoef je je echt nooit te vervelen. Tegelijkertijd hebben we een stadsbestuur dat zijn handen aftrekt van veel mensen. Een stadsbestuur dat ervoor kiest om er alleen te zijn voor de zogenaamd
succesvolle Rotterdammers. Zodra je je baan verliest, ziek wordt of op een andere manier in de problemen raakt, dan krijg je niet de hulp die je nodig hebt. En kijk uit hé, dat kan iedereen overkomen.’

Wat betekent dat in de praktijk?
‘Het college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA kiest ervoor om keihard te bezuinigen op de bestrijding van armoede. Ruim 13 miljoen wordt er minder uitgetrokken voor hulp aan mensen die moeilijk rond kunnen komen. En ik ben bang dat dit bedrag nog flink toeneemt. Werklozen, ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking zijn hier de dupe van.
In onze stad groeit een op de vier kinderen op in armoede. Zij hebben ouders die werkloos zijn geraakt of die met hun baan niet genoeg verdienen om rond te komen. In plaats van dat zij een steuntje in de rug krijgen van de gemeente, wordt er gezegd: ‘Zorg maar dat je snel weer aan het werk komt…’ In een tijd met hoge werkloosheid en weinig banen is dit voor veel mensen een uitzichtloze situatie. Het allerergste vind ik dat het hele gezin daar de dupe van is. Kinderen die niet iedere dag een warme maaltijd krijgen of niet op sportles kunnen, dat mogen we niet accepteren.’

Bron: SP Rotterdam, 30 december 2014