Categoriearchief: Belastingen

Zuiveringsheffing en armoedebeleid in Delfland

binnenlandsbestuurHet college van Delfland heeft zich voorgenomen de kwijtschelding van de zuiveringsheffing in twee stappen af te schaffen. Is daar voldoende draagvlak voor en hebben de overheden de besluitvorming op elkaar afgestemd? Lees verder Zuiveringsheffing en armoedebeleid in Delfland

SP wil ‘belasting voor de rijken’ in Dordrecht

dordrechtDe SP wil de kloof tussen rijk en arm in Dordrecht bestrijden met een gemeentelijke ‘belasting voor de rijken’. Alle lokale heffingen die te veel Dordtenaren in een financiële wurggreep houden, kunnen in dat geval verdwijnen, aldus de SP. Lees verder SP wil ‘belasting voor de rijken’ in Dordrecht

Extra impuls armoedebeleid

cRTV-AssenIn maart 2014 is er door het rijk extra geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede, de zogenaamde Klijnsma-gelden. Het college stelt voor die gelden aan te wenden voor het verbeteren van de Meedoen Regeling, het voorzetten van het Preventieprogramma en een pilot Vroegsignalering betalingsachterstanden te starten. De raad stemde in grote lijnen in met dit beleid.
Lees verder Extra impuls armoedebeleid

Belastingplan en kostendelersnorm belemmeren mantelzorgers

mezzo printscreenHet huidige belastingplan en de kostendelersnorm belemmeren mantelzorgers financieel ernstig bij de zorg voor elkaar. Dat kan anders! Daarom vraagt Mezzo aandacht voor de financiële positie van mantelzorgers aan de Tweede Kamer. Vandaag begint de behandeling van het belastingplan 2016. Lees verder Belastingplan en kostendelersnorm belemmeren mantelzorgers

Vlaamse regering legt zesde prijsverhoging op rij op en duwt mensen alsmaar verder in armoede

vsblogoDe Vlaamse regering van de N-VA, CD&V en Open VLD heeft op haar geheel eigen manier de internationale dag van de armoede herdacht door gezinnen met een extra energieheffing van 100 EUR op te zadelen. Met deze nieuwe belasting worden opnieuw de zwaksten, de gezinnen en de KMO’s getroffen; dat multinationals met deze regeling buiten schot blijven, is volstrekt irreëel en toont eens te meer aan waar deze regering naartoe wil: de armoede in stand houden en verder promoten door vooral niet aan de meest vermogenden te komen om de economie zeker niet in gevaar te brengen. Een schandvlek voor Vlaanderen. Lees verder Vlaamse regering legt zesde prijsverhoging op rij op en duwt mensen alsmaar verder in armoede