Categoriearchief: DADD-activiteit

Een andere kijk op Armoede – Tympaan Instituut

13:30-16:30 uur, NWO, Laan van Nieuw Oost-Indië 300 Den Haag

Door de crisis hebben steeds meer mensen schulden of moeite om rond te komen. Zij verliezen hun baan, raken door een scheiding in de problemen of moeten met nog minder rondkomen dan voorheen. En dat in een tijd waarin de overheid flink moet bezuinigingen en er een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers wordt gedaan.
Om hier passend op in te spelen is het belangrijk zicht te hebben op te achterliggende oorzaken en beleving van armoede. Waarom raakt de ene persoon in de problemen en een andere niet? En welke ondersteuning is bij welke hulpvraag het meest effectief?

Wat kunt u verwachten?

  • Een inleiding over armoede als gedifferentieerd verschijnsel door Dr. Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam.
  • Een inleiding over armoede vanuit cliëntenperspectief door Wilma Kuiper, adviseur bij Stimulansz-CliP.
  • Een paneldiscussie voor verdieping van ideeën en uitwisseling van ervaringen.

Voor wie
Ambtenaren (Wmo, jeugd, werk & inkomen), transitiemanagers, medewerkers van cliëntenorganisaties (Wmo-raden, WWB-raden en AO-platforms), zorg- en welzijnsorganisaties, CJG’s, bureaus jeugdzorg, woningcorporaties.

Aanmelden
Zie: http://www.tympaan.nl/kennisbijeenkomst/een-andere-kijk-op-armoede

Thema-avond: Participatiewet

Dit is een unieke kans om direct, heet van de naald, geinformeerd te worden over wat er te gebeuren staat.
John Kerstens, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, woordvoerder participatiewet voor de PvdA, zal uitleg geven en vragen beantwoorden over de in te voeren Participatiewet.

Graag nodigt de werkgroep politiek van Delen Achter De Duinen u uit om hierbij aanwezig te zijn.

Aanmeldingen @ henny.vandermost@delenachterdeduinen.nl
Vragen over de Participatiewet die buiten het algemene kader vallen, graag, voor 6 juni e-mailen naar henny.vandermost@delenachterdeduinen.nl

20.00 – 22.00 uur
STEK, Parkstraat 32