Categoriearchief: DADD-activiteit

‘HOE DURVEN ZE BIJ DE SP!’

Hoe kijk je terug op 2014?
 
‘Afgelopen jaar was voor de SP het jaar van twee fantastische verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen waren voor ons de beste ooit. Niet alleen deden we in meer plaatsen mee dan ooit, maar ook kregen we meer raadsleden dan ooit. En – minstens zo belangrijk – we hebben kunnen bewijzen dat we kunnen onderhandelen en het verschil kunnen maken in 44 plaatsen waar we in het college zitten. Het is tekenend dat we besturen in de grote steden zoals Utrecht, Amsterdam en Eindhoven. Ook een goed teken vond ik dat we in steden als Heerlen en Hengelo de beloning kregen voor betrouwbaar en herkenbaar besturen; we wonnen vaak als coalitiepartij.’
 
Leveren we niet te veel in door samen te werken met bijvoorbeeld de VVD?
‘We krijgen niet voor honderd procent onze zin. Maar we maken het verschil door op voor ons belangrijke onderwerpen veel binnen te halen. Voor onder meer de zorg, het armoedebeleid en de volkshuisvesting maakt het veel uit of de SP meebestuurt of niet. De kiezer weet dat de SP niet in een college gaat als er niet een goed programma ligt.’
 

Promovendus: Tegenprestatie helpt niet bij re-integratie

De tegenprestatie in de Participatiewet is niet bedoeld om werk te vinden, en dat lukt dan ook niet.
 
Dat stelt promovendus Thomas Kampen. Uiteraard zouden gemeenten graag zien dat mensen met een bijstandsuitkering aan het werk gaan, onder meer door het opdoen van routine als vrijwilliger, maar dat lijkt niet het geval.
 
Plichten en eigen verantwoordelijkheid van de burger staan centraal in de transitie naar de participatiesamenleving, die de overheid heeft ingezet. Het beleid is om mensen met 'een afstand van de arbeidsmarkt' verplicht te laten deelnemen aan vrijwilligerswerk. Dat zou hun employability vergroten en hen eerder een betaalde baan opleveren. Niet dus, is de conclusie van Thomas Kampen, die onderzoek deed onder bijstandontvangers. "De positieve aspecten van vrijwilligerswerk vergroten zelfs de afstand tot de arbeidsmarkt."