Categoriearchief: Gemeenten

Ombudsman bezorgd over schuldhulpverlening

ombudsmanDe Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen is bezorgd over de hoge eisen die veel gemeenten stellen aan hulpzoekers en gaat onderzoeken of mensen die in de financiële problemen zitten voldoende hulp krijgen. Aanleiding zijn verschillende klachten die Van Zutphen verzamelde. Lees verder Ombudsman bezorgd over schuldhulpverlening

Uitreiking Gouden en Zilveren Prikstok aan staatssecretaris Klijnsma en wethouder Struijvenberg

spDonderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur, voorafgaand aan de documentaire en het debat ‘De tegenprestatie’ in Arminius, reikt Pieter Wondergem, voorzitter van de net opgerichte Rotterdamse actiegroep tegen Werken zonder Loon, een gouden en zilveren prikstok uit aan respectievelijk staatssecretaris Klijnsma en wethouder Struijvenberg van sociale zaken. Dit zal voor de deur van Arminius gebeuren. Lees verder Uitreiking Gouden en Zilveren Prikstok aan staatssecretaris Klijnsma en wethouder Struijvenberg

Zorgen bij gemeenten om bureaucratie rond Participatiewet

nu.nl-logoDe door het kabinet opgelegde regeldruk richting gemeenten om kwetsbare mensen aan een baan te helpen, werkt averechts en kost miljoenen. Lees verder Zorgen bij gemeenten om bureaucratie rond Participatiewet

Ombudsman start onderzoek schuldhulpverlening

detelegraafDe Nationale Ombudsman gaat onderzoeken of mensen die diep in de financiële problemen zitten, voldoende hulp krijgen van gemeenten. Aanleiding zijn uiteenlopende klachten over de gemeentelijke schuldhulpverlening. Lees verder Ombudsman start onderzoek schuldhulpverlening

Gemeente overtreedt wet bij schuldhulpverlening

denhaagWie in Den Haag woont en schulden heeft, wordt in de gemeente maar zeer beperkt geholpen; die conclusie kan getrokken worden uit het rapport dat de Haagse Rekenkamer afgelopen vrijdag heeft gepubliceerd. Naar schatting 26.000 tot 36.000 mensen in onze stad kampen met problematische schulden. Slechts 4000 daarvan, (11-15%) vindt de weg naar de schuldhulpverlening.

Wetsovertreding

De termijn die door de wet is voorgeschreven waarbinnen een cliënt moet worden geholpen, wordt ook ruim overschreden door de gemeente. Officieel zou na de aanmelding aan de balie van Advies en Informatie (A&I), binnen 12 weken een besluit moeten worden genomen over het vervolg van de hulpverlening. De gemeente Den Haag doet daar weken langer over, waardoor mensen in onzekerheid blijven zitten. De rekenkamer, die de uitvoering van het gemeentebeleid onderzoekt, schrijft dat ook bij de preventie van schulden, de Haagse burger niet bij de gemeente hoeft aan te komen. Er zijn nauwelijks cursussen of informatiebronnen waar je als burger met vragen over schulden wordt geholpen. Bovendien zijn er nauwelijks cijfers bekend over het effect van de hulpverlening die wel wordt ingezet en het aantal schuldenvrij blijft.

Armoedeconferentie

De verantwoordelijk wethouder Rabin Baldewsingh belooft beterschap en heeft bedacht dat er een armoedeconferentie moet komen.

Bron: Den Haag Direct, 12 oktober 2015

http://www.denhaagdirect.nl/gemeente-overtreedt-wet-bij-schuldhulpverlening/