Categoriearchief: Ouderen

Armoedebeleid verruimd

logoctaaltenAALTEN – Burgemeester en wethouders hebben deze week het Armoedebeleid voor 2016 vastgesteld. “Het beleid zoals het was wordt gehandhaafd”, vertelt verantwoordelijk wethouder Henk Wiltink. De nadruk ligt op langdurig zieken, kinderen en ouderen. Daarnaast is er ruimte en budget voor nieuw beleid. “We gaan meer doen om de armoedeval te voorkomen. Voor mensen die iets boven de inkomensgrens zitten willen we oplossingen zoeken. We willen iedereen geven wat ze toe komt”, zegt Wiltink. “Voor kinderen komt er een kindpakket, bijvoorbeeld voor boekengeld of voor een treinabonnement voor MBO-ers.” Voor het nieuwe beleid is in 2016 112.994 extra in de begroting opgenomen.  Lees verder Armoedebeleid verruimd

Laaggeschoolden hebben 10 procent meer kans op armoede dan 10 jaar geleden

krant_logo_gvaHet verschil tussen laag- en hoogopgeleiden in België wordt groter. Vooral bij laaggeschoolden tussen 18 en 64 jaar verslechtert de werkzaamheidsgraad, het armoederisico en de materiële deprivatie (het zich al dan niet kunnen veroorloven van zaken die essentieel zijn om fatsoenlijk te leven). Bij ouderen blijft het armoederisico de voorbije jaren daarentegen verder dalen. Dat blijkt uit recente sociale indicatoren, meldt de FOD Sociale Zekerheid dinsdag. Lees verder Laaggeschoolden hebben 10 procent meer kans op armoede dan 10 jaar geleden

“Hoe is met de mensenrechten in Nederland?’

telegraafA.P Strijk meent dat het in strijd is met de mensenrechten en de grondwet dat de armoede in Nederland is toegenomen en er bezuinigd wordt op ouderenzorg terwijl er wel 1 miljard euro wordt uitgetrokken voor de opvang van asielzoekers. Bent u het met deze lezer eens ? Wij zien uw reactie graag tegemoet. Lees verder “Hoe is met de mensenrechten in Nederland?’

Steeds meer ouderen komen moeilijk rond

brusselsnieuwsEen op de tien ouderen in Brussel leeft van een bijstandsuitkering, en de groep die recht heeft op een ‘seniorenleefloon’ is in het afgelopen jaar met 8,7 procent gestegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Welzijnsbarometer van het Brussels Gewest. “Er staat een generatie ouderen op die in armoede geleefd hebben en die armoede nu ook meenemen naar hun oude dag.” Lees verder Steeds meer ouderen komen moeilijk rond

Caritas Vlaanderen lanceert charter om armoede in woonzorgcentra tegen te gaan

metrobelgieDe ngo Caritas Vlaanderen heeft dinsdag een Charter Armoede in Woonzorgcentra gelanceerd. Het charter bevat dertien punten waarop woonzorgcentra kunnen inzetten om armoede en sociale uitsluiting in hun instelling aan te pakken. Hoe groot de armoede precies is in woonzorgcentra is onduidelijk, want specifieke cijfers ontbreken. Toch geven enkele cijfers een indicatie: de Europese enquête naar de inkomens- en levensomstandigheden (EU-SILC) gaf aan dat 19,4 procent van de Belgische 75-plussers in 2014 risico liep op armoede. Uit een steekproef van Zorgnet-Icuro uit 2014 bleek dat 2,5 procent van de bewoners van zorgcentra dat jaar een of meerdere facturen niet tijdig betaalde. Lees verder Caritas Vlaanderen lanceert charter om armoede in woonzorgcentra tegen te gaan