Categoriearchief: Schulden

De belangrijkste oorzaak van de eurocrisis wordt steeds vergeten

de Correspondent_image_1365Het was 5 november 2008. Lehman Brothers was al omgevallen, het wereldwijde financiële systeem wankelde en de grootste crisis sinds de jaren dertig van de vorige eeuw was uitgebroken. Op die dag kwamen de slimste economen van  bijeen in een grote collegezaal van de Universiteit van Londen. Op de eerste rij zat koningin Elizabeth. Na een presentatie van professor Luis Garicano over de penibele toestand waarin het land verkeerde, stelde de koningin de vraag die door ieders hoofd spookte.  Lees verder De belangrijkste oorzaak van de eurocrisis wordt steeds vergeten

Ruim 777.000 mensen met betalingsachterstand op lening

BKR Kredietbarometer juli 2015 bkr

Samenvatting

Volgens de BKR Kredietbarometer zijn er per 1 juli 777.767 mensen met een betalingsachterstand op een afgesloten lening. Vanaf 1 januari zijn er 7.039 mensen bijgekomen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen.  Lees verder Ruim 777.000 mensen met betalingsachterstand op lening

Delfland: “Iedereen bewust van water?” Minima: “Ja, met uw nieuwe maatregelen zal het water ons nu echt tot aan onze lippen komen te staan!”

hoogheemraadschapvandelfland_fc

 

 

 

 

 

 

 

Voor u ligt het coalitieakkoord Iedereen bewust van water. Na de voorspoedig verlopen waterschapverkiezingen van 18 maart 2015 hebben de gekozen partijen VVD, Algemene Waterschapspartij, CDA, Water Natuurlijk en de geborgde categorieën Bedrijven en Ongebouwd een coalitieprogramma voor de periode 2015-2019 opgesteld en verwoord in een akkoord. Dit coalitieakkoord kan rekenen op breed draagvlak in de verenigde vergadering en vertegenwoordigt de diversiteit aan inwoners, bedrijven, agrariërs en instellingen in het meest drukbevolkte deel van Nederland.
De hoge intensiteit van wonen, werken en recreëren in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor een veelheid aan belangen en ambities die waargemaakt willen worden. Wij kunnen met recht zeggen dat de opgaven van toekomstgericht waterbeheer in ons gebied complex zijn. Dit alles in een gebied dat goeddeels onder de zeespiegel ligt. In dat speelveld is Delfland verantwoordelijk voor het voorkomen van overstromingen, de zorg voor droge voeten, een gezond watersysteem en het zuiveren van huishoudelijk afvalwater.

Wij kunnen het als waterschap niet alleen. Samenwerking is de succesfactor voor een toekomstbestendige leefomgeving. De samenwerking strekt zich uit tot alle lagen van de maatschappij. Inwoners van Delfland zullen meer betrokken worden bij het werk van het waterschap. Met onze medeoverheden is het noodzakelijk samen op te trekken om dit gebied voor onze toekomstige generaties leefbaar te houden. Met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, universiteiten en kennisinstellingen zoeken wij naar  nieuwe oplossingen om belangen van een ieder zoveel mogelijk te kunnen bedienen. Vanuit de verantwoordelijkheid van onze positie als functionele overheid zorgen wij voor de primaire basisvoorwaarden in dit gebied om “iedereen bewust van water” te laten zijn. In dit coalitieakkoord zijn de voornemens ten aanzien van die opdracht voor de komende vier jaar geformuleerd.  Lees verder Delfland: “Iedereen bewust van water?” Minima: “Ja, met uw nieuwe maatregelen zal het water ons nu echt tot aan onze lippen komen te staan!”

Delfland schaft kwijtschelding waterschapsbelasting af; minima betalen 300 euro vanaf 2017

hoogheemraadschapvandelflandDELFT – Het Hoogheemraadschap Delfland gaat in 2017 de kwijtschelding voor mensen met een minimum inkomen voor de waterschapsbelasting afschaffen. Een gezin op bijstandsniveau moet dan 300 euro per jaar gaan betalen voor de zuivering van afvalwater.  Lees verder Delfland schaft kwijtschelding waterschapsbelasting af; minima betalen 300 euro vanaf 2017

Regio boos: waterschap pakt de allerarmsten

ad_logoBijstandsgezinnen zijn binnenkort honderden euro’s kwijt aan waterschapsbelasting. Dat heeft het nieuwe bestuur van Delfland bepaald. Den Haag en andere regiogemeenten zijn onthutst. Ze willen dat de maatregel wordt herzien: ‘Mensen raken zo in de schulden.’ Lees verder Regio boos: waterschap pakt de allerarmsten