Categorie archief: Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS)

Klijnsma wil brede toegang schuldhulpverlening

bbStaatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken) bereidt een mogelijke aanscherping van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor om te zorgen dat schuldhulp voor iedereen toegankelijk blijft. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van 50+. Lees verder Klijnsma wil brede toegang schuldhulpverlening

VNG: oplossing schuldhulp ligt bij Rijk

vngAls de staatssecretaris echt werk wil maken van voorkomen en effectiever aanpakken van problematische schulden dan moet ze de rol van het Rijk onder de lopen [= loep?] nemen. Lees verder VNG: oplossing schuldhulp ligt bij Rijk

7,5 miljoen voor betere schuldhulpverlening alleen zinvol als preventie en nazorg meer aandacht krijgen

nibudDe komende drie jaar zet Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma 7,5 miljoen euro extra in voor betere schuldhulpverlening. Het Nibud pleit ervoor dat dit geld ook wordt gebruikt voor betere preventie en nazorg. Voorkomen is immers altijd goedkoper dan genezen. Het vroegtijdig signaleren van risicogroepen helpt schulden voorkomen.

Bron: Nibu, 28 juni 2016

‘Schuldhulpverlening gemeenten moet beter’

rtlnieuwsSinds vier jaar zijn gemeenten wettelijk verplicht schuldhulp aan te bieden. Maar nog steeds zijn er veel mensen met schulden die niet de hulp krijgen waar ze recht op hebben. “Het moet echt beter”, zegt staatssecretaris Klijnsma. Lees verder ‘Schuldhulpverlening gemeenten moet beter’

Willekeur overheden bemoeilijkt schuldhulpverlening

Screenshot from 2016-03-26 09:05:07De wetgeving voor schuldhulpverlening biedt zoveel ruimte dat gemeenten en rechters er allemaal verschillend mee omgaan. Dat werkt niet alleen rechtsongelijkheid in de hand, maar houdt ook een schadepost van miljarden euro’s in stand. Lees verder Willekeur overheden bemoeilijkt schuldhulpverlening

Algemene wet bestuursrecht en Wgs, het verbeteren van de besluitvorming

kerckeboschOp de uitvoering van schuldhulpverlening is behalve de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ook de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Deze wet schrijft onder meer voor dat het college van burgemeester en wethouders van gemeenten bij het aanbieden van ondersteuning zoals budgetbeheer, stabilisatie of een schuldregeling een formeel besluit in de vorm van een beschikking nemen. Als een gemeente de schuldhulpverlening niet zelf uitvoert maar heeft belegd bij een wijkteam, dan zijn de professionals die daar werken degenen die namens het college de beschikkingen (moeten) afgeven. Lees verder Algemene wet bestuursrecht en Wgs, het verbeteren van de besluitvorming

Gemeente overtreedt wet bij schuldhulpverlening

denhaagWie in Den Haag woont en schulden heeft, wordt in de gemeente maar zeer beperkt geholpen; die conclusie kan getrokken worden uit het rapport dat de Haagse Rekenkamer afgelopen vrijdag heeft gepubliceerd. Naar schatting 26.000 tot 36.000 mensen in onze stad kampen met problematische schulden. Slechts 4000 daarvan, (11-15%) vindt de weg naar de schuldhulpverlening.

Wetsovertreding

De termijn die door de wet is voorgeschreven waarbinnen een cliënt moet worden geholpen, wordt ook ruim overschreden door de gemeente. Officieel zou na de aanmelding aan de balie van Advies en Informatie (A&I), binnen 12 weken een besluit moeten worden genomen over het vervolg van de hulpverlening. De gemeente Den Haag doet daar weken langer over, waardoor mensen in onzekerheid blijven zitten. De rekenkamer, die de uitvoering van het gemeentebeleid onderzoekt, schrijft dat ook bij de preventie van schulden, de Haagse burger niet bij de gemeente hoeft aan te komen. Er zijn nauwelijks cursussen of informatiebronnen waar je als burger met vragen over schulden wordt geholpen. Bovendien zijn er nauwelijks cijfers bekend over het effect van de hulpverlening die wel wordt ingezet en het aantal schuldenvrij blijft.

Armoedeconferentie

De verantwoordelijk wethouder Rabin Baldewsingh belooft beterschap en heeft bedacht dat er een armoedeconferentie moet komen.

Bron: Den Haag Direct, 12 oktober 2015

http://www.denhaagdirect.nl/gemeente-overtreedt-wet-bij-schuldhulpverlening/

Rapport over schuldhulpverlening: “Gemeente houdt zich niet aan de wet”

mosIn een vrijdag verschenen rapport over de Schuldhulpverlening in Den Haag wordt keihard geoordeeld over het door de gemeente gevoerde beleid. Aan preventie wordt nauwelijks iets gedaan, er is geen beleid voor het vroeg signaleren van mensen met schulden en nazorg is er in het geheel niet. De belangrijkste conclusies zijn dat het beleid geen instrumenten heeft om te sturen, van effectiviteit is geen sprake en de gemeente houdt zich volgens de Rekenkamer niet aan de wet. Lees verder Rapport over schuldhulpverlening: “Gemeente houdt zich niet aan de wet”