Categoriearchief: Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS)

Willekeur overheden bemoeilijkt schuldhulpverlening

Screenshot from 2016-03-26 09:05:07De wetgeving voor schuldhulpverlening biedt zoveel ruimte dat gemeenten en rechters er allemaal verschillend mee omgaan. Dat werkt niet alleen rechtsongelijkheid in de hand, maar houdt ook een schadepost van miljarden euro’s in stand. Lees verder Willekeur overheden bemoeilijkt schuldhulpverlening

Algemene wet bestuursrecht en Wgs, het verbeteren van de besluitvorming

kerckeboschOp de uitvoering van schuldhulpverlening is behalve de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ook de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Deze wet schrijft onder meer voor dat het college van burgemeester en wethouders van gemeenten bij het aanbieden van ondersteuning zoals budgetbeheer, stabilisatie of een schuldregeling een formeel besluit in de vorm van een beschikking nemen. Als een gemeente de schuldhulpverlening niet zelf uitvoert maar heeft belegd bij een wijkteam, dan zijn de professionals die daar werken degenen die namens het college de beschikkingen (moeten) afgeven. Lees verder Algemene wet bestuursrecht en Wgs, het verbeteren van de besluitvorming

Gemeente overtreedt wet bij schuldhulpverlening

denhaagWie in Den Haag woont en schulden heeft, wordt in de gemeente maar zeer beperkt geholpen; die conclusie kan getrokken worden uit het rapport dat de Haagse Rekenkamer afgelopen vrijdag heeft gepubliceerd. Naar schatting 26.000 tot 36.000 mensen in onze stad kampen met problematische schulden. Slechts 4000 daarvan, (11-15%) vindt de weg naar de schuldhulpverlening.

Wetsovertreding

De termijn die door de wet is voorgeschreven waarbinnen een cliënt moet worden geholpen, wordt ook ruim overschreden door de gemeente. Officieel zou na de aanmelding aan de balie van Advies en Informatie (A&I), binnen 12 weken een besluit moeten worden genomen over het vervolg van de hulpverlening. De gemeente Den Haag doet daar weken langer over, waardoor mensen in onzekerheid blijven zitten. De rekenkamer, die de uitvoering van het gemeentebeleid onderzoekt, schrijft dat ook bij de preventie van schulden, de Haagse burger niet bij de gemeente hoeft aan te komen. Er zijn nauwelijks cursussen of informatiebronnen waar je als burger met vragen over schulden wordt geholpen. Bovendien zijn er nauwelijks cijfers bekend over het effect van de hulpverlening die wel wordt ingezet en het aantal schuldenvrij blijft.

Armoedeconferentie

De verantwoordelijk wethouder Rabin Baldewsingh belooft beterschap en heeft bedacht dat er een armoedeconferentie moet komen.

Bron: Den Haag Direct, 12 oktober 2015

http://www.denhaagdirect.nl/gemeente-overtreedt-wet-bij-schuldhulpverlening/