Categorie archief: Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Gemeenten moeten van gerechtshof van pgb afblijven

Screenshot from 2016-05-14 12:21:51Gemeenten mogen burgers niet beperken in hun mogelijkheden om een pgb aan te vragen door beperkende voorwaarden te stellen. Dat stelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het hoger beroep in de zaak tussen zorgaanbieder De Noorderburg en twaalf Groningse gemeenten. Lees verder Gemeenten moeten van gerechtshof van pgb afblijven

Gemeenten houden miljoenen zorggeld over

nosBijna alle gemeenten houden geld over op hun budget voor zorg en ondersteuning thuis. In 2015 is zeker 310 miljoen euro op de plank blijven liggen. Dat blijkt uit berekeningen van de NOS en vakblad Binnenlands Bestuur. Lees verder Gemeenten houden miljoenen zorggeld over

Toegang tot de maatschappelijke opvang verbeterd

trimbos instituutDe landelijke toegang van de maatschappelijke opvang is verbeterd. Desondanks komt het nog steeds voor dat dakloze mensen niet in de opvang terecht kunnen doordat gemeenten en opvanginstellingen te streng omgaan met regiobinding. Dat blijkt uit een herhalingsonderzoek van het Trimbos-instituut naar de landelijke toegang van de maatschappelijke opvang waarbij (ex) dakloze mensen zich als ‘mystery guest’ aanmeldden bij de opvang. Lees verder Toegang tot de maatschappelijke opvang verbeterd

Schuldhulpverlening : Bouwstenen voor een effectieve schuldhulpverlening

bbDoor de economische crisis zijn er steeds meer mensen die in financiële problemen komen, ook personen uit hogere inkomensgroepen. Door een gedetailleerd inzicht in de doelgroepen kunnen gemeenten een preventieve aanpak ontwikkelen door verbindingen te leggen met de beleidsterreinen Wmo en Participatiewet. Hiermee kunnen bestaande budgetten effectiever worden ingezet, met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening. KWIZ levert de bouwstenen voor het ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een effectieve schuldhulpverlening.

Inhoudsopgave

  • Beleidsontwikkeling
  • Werkprocesinrichting
  • Monitor Schuldhulpverlening
  • Doelgroepenonderzoek
  • Beleidsevaluatie en effectmeting

Bron: Whitepapers Binnenlands Bestuur, 30 september 2015

Gemeentelijke monitor sociaal domein van start

binnenlandsbestuurVan een krappe honderd gemeenten komen vandaag gegevens beschikbaar over de Wmo 2015, de jeugdzorg en de Participatiewet, zoals inzicht in het gebruik en stapeling van diverse voorzieningen door inwoners. Ze komen uit de gemeentelijke monitor sociaal domein ‘gerold’. De monitor is nog in ontwikkeling. Het aantal gegevens moet groeien alsmede het aantal gemeenten dat aanhaakt.
Lees verder Gemeentelijke monitor sociaal domein van start

Grote verschillen inkomensondersteuning voor ouderen: Ouderenbond constateert verontrustende ongelijkheid in gemeentelijk beleid

JoopGemeenten verschillen sterk in hun voorzieningen en informatie aan hulpbehoevende inwoners. Dat blijkt uit een onderzoek van de Unie Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO). De organisatie bekeek de gemeentelijke vergoedingen voor mensen met hoge zorgkosten, met name ouderen en mensen met een beperking. De uitkomsten zijn ‘verontrustend’. Lees verder Grote verschillen inkomensondersteuning voor ouderen: Ouderenbond constateert verontrustende ongelijkheid in gemeentelijk beleid

Geen reserveringsverplichting in WMO

rechtspraakDe Centrale Raad van Beroep beantwoordt in de uitspraak van 29 juli 2015 de vraag of in wat bij of krachtens de Wmo is bepaald grondslag kan worden gevonden voor het opleggen van een reserveringsverplichting.  Lees verder Geen reserveringsverplichting in WMO

WMO: meeste zorgen over meest kwetsbare mensen

GroenLinks vindt de organisatie van de decentralisatie van de WMO en de gevolgen daarvan voor de mensen die afhankelijk zijn van ondersteuning zorgwekkend. Die zorgen leven bij GroenLinks al langere tijd en dat is dan ook de reden dat GroenLinks in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel heeft gestemd waarvan deze operatie het gevolg is.

Lees verder WMO: meeste zorgen over meest kwetsbare mensen