Cliënten verontrust door gevolgen kostendelersnorm

cbaVanaf 1 juli is de ‘kostendelersnorm’ van kracht voor mensen met een bijstandsuitkering: hoe meer personen van 21 jaar of ouder in één huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering. Onze cliëntondersteuners krijgen signalen van mensen die in paniek zijn, omdat ze niet meer in hun levenskosten kunnen voorzien. Anderen zijn boos over het feit dat ze financieel gestraft worden, omdat ze een familielid in huis hebben opgenomen waarvoor ze zorgen.

Diverse cliënten hebben hierover contact met ons opgenomen. Hieronder drie korte situatieschetsen:

  • Een man met een dwarslaesie en veel pijnklachten woont bij een vriend die voor hem zorgt. ZIjn vriend zit in de schuldhulpverlening; hiervoor zijn reeds afbetalingsafspraken gemaakt. Vanwege de kostendelersnorm hebben ze onvoldoende geld voor hun levensonderhoud. Ze wenden zich tot diverse instanties, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd.
  • Een man met ernstige psychiatrische problemen woont bij zijn vader. Door de inkomenskorting kan de vader zijn rekeningen niet meer betalen.
  • Een man heeft zijn broer met ernstige verstandelijke en psychiatrische beperkingen in huis genomen na het overlijden van hun ouders. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kondigt nu aan dat de AOW van de man gekort zal worden, omdat hij een gezamenlijke huishouding voert met zijn broer.

Kostendelersnorm

Door de kostendelersnorm wordt iemands Bijstandsuitkering lager naarmate meer mensen van 21 jaar of ouder in één huis wonen. Het idee hierachter is dat de woonkosten lager zijn, wanneer meerdere mensen een huishouden delen.

Op zich klopt dat laatste meestal wel. Maar als iemand schulden heeft of net het hoofd boven water weet te houden door met een huisgenoot het levensonderhoud te delen, dan komt hij met deze regeling in de problemen.

Bron: Cliëntenbelang Amsterdam, 27 augustus 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *