Commissie sprak over schuldhulpverlening

Den_Haag-1501De commissie Samenleving sprak woensdag 14 september over schuldhulpverlening.

De commissie sprak over het conceptbeleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019. De commissie stelde onder meer vragen over adempauze voor Hagenaars met schulden, laaggeletterdheid en preventie. Er waren vragen over samenwerking met partners, de reactie van het college op de brief van de Rekenkamer en tijdsverschil aanmelding en aanvraag.

Wethouder Baldewsingh zal de raad informeren over de vereisten van tegenprestaties voor het afkopen van schulden en de tussentijdse resultaten van de pilots. De wethouder zal, in samenspraak met wethouder Klein de commissie een evaluatie toesturen van de dienstverlening van sociale wijkzorgteams. Er staat al een toezegging van wethouder Klein over evaluatie sociale wijkteams, zoals besproken in de vergadering van 7 april 2016. Ook zegde de wethouder toe aanvragers een voorschot te bieden wanneer hun aanvraag nog behandeld wordt en de gemeente niet aan de gestelde termijnen heeft kunnen voldoen.

De volledige vergadering is online terug te zien. Omdat de raadzaal momenteel wordt heringericht, worden de commissievergaderingen in de Commissie-/Perskamer gehouden.

Bron: Gemeente Den Haag, 16 september 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *