De coöperatie biedt ruimte: Column Arjo Klamer

sociale-alliantie6Hoe kun je als gemeente omgaan met marktwerking en verplichte aanbesteding? Het inkopen van zorg, reïntegratietrajecten en andere diensten in het sociale domein kan grote gevolgen voor werknemers en cliënten hebben. Arjo Klamer, wethouder voor de SP in Hilversum met onder meer Werk en Inkomen in zijn portefeuille, tevens hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit, laat in deze column zijn licht schijnen over deze kwestie.

Aanbestedingen zijn een te vermijden kwaad. Vooral wanneer het kwetsbare mensen in het spel zijn en de kwaliteit van de verleende diensten cruciaal is, doen gemeentes er beter aan een andere oplossing te zoeken. Ik zelf ijver als wethouder voor coöperatieve vormen. Een coöperatieve vorm is de beste manier om recht te doen aan het gemeenschappelijke dat in het geding is. Of het nu over daklozen gaat, of mensen in een sociaal onmogelijke positie of mensen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen, het is de gemeenschap die het zal moeten doen. Omdat ik als wethouder die gemeenschap vertegenwoordig, wil ik in gesprek met deze mensen om een plan van aanpak te bepalen. Uitgaande van de waarden van gelijkwaardig en menswaardig. Ik wil dat hun verhaal het uitgangspunt voor zo’n plan van aanpak is. De vraag is dan: “Wat is belangrijk voor u?”, gevolgd door de vraag: “Wat kan en wil u zelf doen om dat te realiseren?”

Bron: de Sociale Alliantie, maart 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *