De Grondslag

de-grondslag2Wij zijn collectief “De Grondslag”. We zijn een groep creatieve geesten geworteld in uiteenlopende kunstdiciplines. Wat ooit begon als eetcafe “de SambalBar” bleek een solide sociale basis te zijn van waaruit zich verscheidene initiatieven manifesteerden. Autonome denkwijzen en aanstekelijke creativiteit deed ons collectief uitgroeien, waarin wij gaandeweg ons werk én onszelf ontwikkelde. Zo groeiden “Werkplaats Druk&Blij” en “stichting 5XEva” uit tot vitale organen.

We hebben op eigen kracht en in ons eigen tempo een platform gecreeerd, waar alles dat via deze collectieve werkwijze gerealiseerd wordt, in een later stadium gecombineerd kan worden met de individuele kennis en kunde die aanwezig is. Dat kan dan vervolgens worden overgebracht in de vorm van workshops, lezingen, muziek- dans- en theaterproducties en exposities.

We bieden hiermee een breed scala aan activiteiten aan, toegankelijk voor iedereen die in meerdere of mindere mate gemotiveerd is om iets te doen. Zelfs als je alleen koffie wil zetten zal je merken dat basistechnieken uit podiumkunst zowel van belang zijn zowel in de creatieve als in de alledaagse praktijk. Want of je nou bezig bent met ‘hoe je overkomt op een podium’ of ‘hoe je overkomt in de wereld’, in de kern is het ’t zelfde verhaal. De focus ligt op het participeren in de maatschappij: leef in de wereld! Wat we daarmee willen overdragen is dat je daar ook plezier in kan hebben! Want zodra je het eenmaal leuk begint te vinden je bijdrage te leveren, als je uitvind welke je ligt is elke inspanning, klein of groot, er een die voor iedereen ’t meest oplevert.

Door het vooraf bepalen van het aanbod ontbreekt het bij reguliere aanbieders van maatschappelijke participatie en dagbesteding aan tijd en/of middelen om iemand op zijn eigen manier in zijn eigen tempo zijn ‘draai’ te laten vinden. Voor maatwerk zijn deze partijen te groot. Bij ons werkt dat andersom: we zijn bereid onze uiteenlopende werkplaatsen open te stellen aan iedereen die de behoefte voelt om (begeleid) een bepaald vakgebied te leren kennen. Als je als man nooit met textiel hebt gewerkt kan dat dus in een stimulerende creatieve omgeving met anderen, en beland je niet bij die naaiclup miepjes;-) Precies zo kunnen meiden in zo’n omgeving ook leren lassen.

Pas als je iets doet voel je door het te doen of het ook werkt, en dus ook of jouw werk voor jou kan werken.

Dankzij de samenleving hebben we met onze woon/werkvoorziening een kans kunnen nemen te groeien naar een functionerende gemeenschap van theatermakers, kunstenaars en muzikanten. Nu komt het moment dat wij ons nest verlaten zouden moeten. Dit was de que… En nu is de beurt aan ons. We zijn bij Wijkberaad Mariahoeve aangeschoven als eerste stap. We leverden een bijdrage aan ‘Talentvol Mariahoeve’ en die bleek succesvol. Toen we voorstelden meer te willen doen voor de wijk en de gemeenschap en dat onze tijd erop zat. Maar de tijden veranderen. Ze zeiden ons te zullen steunen, en niet veel later legden we het eerste contact met stichting Kunstpost die in overleg was met roc Mondriaan over een schooltgebouw op het haverkamp.

Ik heb net een bevestiging binnen, het licht staat op groen! We staan in de startblokken! Naast de fysieke creatieve expressie willen we in de voor ons bestemde ruimtes ook mensen empowerment en herstel modules en scholing voor ggz clienten faciliteren. Dat omlijsten van facilitaire diensten is iets dat we willen doen. Onze achtergronden (docent drama, ervaringsdeskundige) willen we omzetten in een training met rollenspellen, en aanbieden aan de gemeenteambtenaren en anderen die straks veel met deze groep te maken gaan krijgen.We willen actiever meedenken en praten om tot creatieve oplossingen te komen voor beleid door het te belichten door het perspectief van de client. Hier zit ‘m de kneep, dit is de meerwaarde die werken met ervaringsdeskundigen kan hebben in het ontwikkelen van echt adequaat (ggz)zorgbeleid. Als men vaker de moeite zou willen nemen om de uitwerking van beleid eens ‘bottom up’ te kunnen waarnemen, hun plannen wat vaker te laten screenen door degenen die het ondervinden en ondervonden hebben, kunnen we misschien eens tot echte synergie komen…

Daar gaan wij namelijk wel voor.

Tot slot wil ik twee voorbeelden geven uit een brainstormsessie:

koppel ggz clienten met zzp 1 of 2 die groote moeite hebben om in beweging te komen als buddy aan ouderen die alleen wonen. Als je de matches goed kan maken helpt het halen van de boodschappen door de een voor de ander beiden evenveel, en bewijzen ze elkaar ook nog een dienst. Zo heeft de een morele plicht de deur uit te gaan en heeft de ander weer de aanspraak, die op

zijn beurt het herstel van de ggz client op die manier bevorderen kan.

Waarom zou je ggz-clienten die beschikken over een capabele artistieke uitlaatklep of instrument in hun ‘herstelcapaciteit’ beknotten door ze een langs een ballantagecommissie te sturen, of ze beoordelen op hun punctualiteit terwijl ze echt willen komen ‘spelen’. (’t moet dus niet te serieus worden) Als je je goed beseft dat die uitlaatkleppen er juist zijn om problemen door te laten verdwijnen kan je dus, als je werkelijk om het herstel van die mensen geeft, een schilder maar niet genoeg verf geven en zou ik die muzikant gewoon 10 minuten te laat laten komen. Laat mensen eerst herstellen voor je ze de maatschappelijke eisen stellen gaat.

De Grondslag.

Herbert Rietveld, Drosoula Tsangaratou, Kamiel Sikkes, Willem Sterk

platform van 60 organisaties