De impact van financiële problemen op gezondheid : En wat de zorgprofessional te doen staat

platform31Eén op de vijf huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden. En er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat er een stevige verwevenheid is tussen financiële problemen en het ontstaan of verergeren van gezondheidsklachten. Zo wijst onderzoek onder meer uit dat mensen met financiële problemen vaker rugklachten of overgewicht hebben. Dat geldt ook andersom: gezondheidsproblemen kunnen veel geld kosten en voor sommigen zijn die bedragen te hoog om op te brengen.

Voor professionals die werken in de gezondheidszorg én in de schuldhulpverlening is het van belang om alert te zijn op dit soort samenhang. Eenzijdige aandacht voor de gezondheidsproblemen draagt het risico in zich dat de financiële problemen blijven bestaan en derhalve dat mensen langzamer of niet herstellen van hun gezondheidsklachten. In dit artikel wordt toegelicht wat er bekend is over de samenhang tussen financiële problemen en gezondheidsklachten, wat de signalen zijn dat er sprake is van samenhang en waarnaar je als professional mensen kan verwijzen.

Schulden en deel van gezondheidsproblemen nauw met elkaar verweven

Dat er sprake is van verwevenheid tussen financiële problemen en gezondheidsklachten is inmiddels wel duidelijk. Maar hoe de causaliteit tussen deze twee zaken eruit ziet is dat nog niet. Enerzijds zijn er indicaties dat schulden – onder meer via de band van stress en geldtekort – bijdragen aan het ontstaan van gezondheidsproblemen. Mensen met financiële problemen hebben niet altijd het geld om gezond te eten, voldoende te sporten of eigen bijdragen te betalen. Maar zelfs als ze wel de middelen hebben dan vergeten ze vaker hun medicijnen. Anderzijds zijn er ook indicaties dat gezondheidsproblemen bijdragen aan het ontstaan van financiële problemen. MSchulden en deel van gezondheidsproblemen nauw met elkaar verwevenensen raken vaak een deel van hun inkomen kwijt of zakken zelfs naar de armoedegrens. Afhankelijk van de situatie kunnen mensen ook voor grote onvoorziene kosten komen te staan. Denk aan de ouders van een ernstig ziek kind dat in een maand 600 euro aan parkeerkosten bij een academische ziekenhuis kwijt zijn, maar het logistiek met de zorg voor de andere kinderen niet geregeld krijgen om met het OV te reizen. Langs beide wegen kan de samenhang het begin zijn van een neergaande spiraal waarin een integrale aanpak van de gezondheidsklachten en de financiële problemen de beste aanpak is.

Voorbeelden samenhang

In Nederland is nauwelijks onderzoek beschikbaar naar de samenhang. Internationaal groeit de hoeveelheid wetenschappelijke artikelen gestaag. Een analyse van het bestaande materiaal laat zien dat mensen met schulden meer roken, minder fruit eten en slechter ontbijten. Ze hebben bovendien vaker psychische problemen, rapporteren meer lage rugklachten en hebben vaker overgewicht of obesitas.

Bron: Platform31, 18 juli 2016

heidsproblemen kunnen veel geld kosten en voor sommigen zijn die bedragen te hoog om op te brengen.

Voor professionals die werken in de gezondheidszorg én in de schuldhulpverlening is het van belang om alert te zijn op dit soort samenhang. Eenzijdige aandacht voor de gezondheidsproblemen draagt het risico in zich dat de financiële problemen blijven bestaan en derhalve dat mensen langzamer of niet herstellen van hun gezondheidsklachten. In dit artikel wordt toegelicht wat er bekend is over de samenhang tussen financiële problemen en gezondheidsklachten, wat de signalen zijn dat er sprake is van samenhang en waarnaar je als professional mensen kan verwijzen.

Schulden en deel van gezondheidsproblemen nauw met elkaar verweven

Dat er sprake is van verwevenheid tussen financiële problemen en gezondheidsklachten is inmiddels wel duidelijk. Maar hoe de causaliteit tussen deze twee zaken eruit ziet is dat nog niet. Enerzijds zijn er indicaties dat schulden – onder meer via de band van stress en geldtekort – bijdragen aan het ontstaan van gezondheidsproblemen. Mensen met financiële problemen hebben niet altijd het geld om gezond te eten, voldoende te sporten of eigen bijdragen te betalen. Maar zelfs als ze wel de middelen hebben dan vergeten ze vaker hun medicijnen. Anderzijds zijn er ook indicaties dat gezondheidsproblemen bijdragen aan het ontstaan van financiële problemen. MSchulden en deel van gezondheidsproblemen nauw met elkaar verwevenensen raken vaak een deel van hun inkomen kwijt of zakken zelfs naar de armoedegrens. Afhankelijk van de situatie kunnen mensen ook voor grote onvoorziene kosten komen te staan. Denk aan de ouders van een ernstig ziek kind dat in een maand 600 euro aan parkeerkosten bij een academische ziekenhuis kwijt zijn, maar het logistiek met de zorg voor de andere kinderen niet geregeld krijgen om met het OV te reizen. Langs beide wegen kan de samenhang het begin zijn van een neergaande spiraal waarin een integrale aanpak van de gezondheidsklachten en de financiële problemen de beste aanpak is.

Voorbeelden samenhang

In Nederland is nauwelijks onderzoek beschikbaar naar de samenhang. Internationaal groeit de hoeveelheid wetenschappelijke artikelen gestaag. Een analyse van het bestaande materiaal laat zien dat mensen met schulden meer roken, minder fruit eten en slechter ontbijten. Ze hebben bovendien vaker psychische problemen, rapporteren meer lage rugklachten en hebben vaker overgewicht of obesitas.

Bron: Platform31, 18 juli 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *