De overheid ziet werk als de remedie tegen armoede, de realiteit is anders

sociale vraagstukkenIn tegenstelling tot wat het kabinet beweert, biedt een baan geen bescherming tegen langdurige armoede. Recent SCP-onderzoek laat zien dat rond de helft van de langdurig armen behoort tot een huishouden waar men leeft van loon of winst. 

Van de ruim één miljoen armen die Nederland kent is ongeveer de helft langdurig arm, dat wil zeggen gedurende ten minste drie achtereenvolgende jaren. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat uitstroom uit armoede voornamelijk het gevolg was van een groei van het arbeidsinkomen. In een deel van de gevallen kwam dit doordat het huishouden van niet-werkzaam overging naar werkzaam of doordat het aantal werkenden binnen het huishouden steeg (respectievelijk negen en tien procent). Een meer voorkomende reden was dat een lid van het huishouden een beter betaalde baan had gevonden of meer uren was gaan werken (drieëndertig procent). En tot slot stroomde vijftien procent uit doordat er in het huishouden een werkende partner bij was gekomen.

Bron: Sociale Vraagstukken, 1 september 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *