Debat gezondheidsachterstanden en armoede

gezondin“Noodzaak van aanpak moet hoger op de agenda”

“Werelden verbinden; gezondheid en het sociale domein, dat was het centrale thema voor het NCVGZ 2016. En dat de verbinding tussen deze twee werelden nog geen vanzelfsprekendheid is, werd goed duidelijk tijdens het debat over gezondheidsachterstanden en armoede onder leiding van Gezond in… ambassadeur Rinda den Besten.

Panelleden in het debat waren Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam, Rob Oudkerk huisarts, oud-politicus en publicist, Joke Bakker voorzitter Landelijke Samenwerkingsverband actieve bewoners en Yvonne van Stiphout directielid VNG. Zij gaven hun bouwstenen mee voor het toekomstige regeerakkoord en gingen met elkaar en met het publiek in debat over hoe gezondheidsachterstanden, sociale problematiek en armoede te doorbreken.

De samenhang tussen armoede en gezondheidsachterstanden is volgens Roeland van Geuns eenvoudig te verklaren. “Schaarste leidt tot een tunnelvisie. “Voor mensen die langere tijd leven in een situatie van schaarste worden andere zaken zoals gezondheid bijzaak.” Hij verwees hierbij naar het boek ‘Schaarste’ van Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir waarin de effecten van armoede op het menselijk gedrag, handelen en denken, worden beschreven. “Armoede leidt zelfs tot een IQ daling van 10 tot 13 punten. Daarbij komt dat pogingen van mensen om uit die langdurige armoede te komen, eerder falen dan slagen.” Momenteel is er nog te weinig aandacht voor gezondheidsachterstanden in Den-Haag. Volgens Rob Oudkerk is het zaak het onderwerp hoger op de agenda te krijgen in zowel Den-Haag als de rest van het land. “Als de meerderheid niet weet dat er gezondheidsverschillen zijn, gaan we de oplossing niet vinden. Desnoods organiseren we een referendum!”  Yvonne van Stiphout, benadrukt het belang van empowerment van inwoners, wijken en buurtparticipatie en het streven naar een nieuw financieel duurzaam stelsel. Het vernieuwingsproces moet landelijk, lokaal en op individueel niveau gestalte krijgen.

Bron: Gezond in…: Stimuleringsprogramma gids lokale aanpak gezondheidsachterstanden, 21 april 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *