‘Dure schoolreisjes zorgen voor tweedeling’

Scholen organiseren te veel dure en verre reisjes, vinden Leergeld  Nederland en ouderorganisaties. Dat zorgt voor tweedeling. “Als er selecte gezelschappen ontstaan, doe je afbreuk aan het idee van samen naar school gaan.”

Kamperen op de Veluwe of een dagje dierentuin? Voor veel middelbare scholen is het niet genoeg. Volgens Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland, neemt het aantal schoolreisjes toe en worden de tripjes duurder en de bestemmingen exotischer.

Haar organisatie, die gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau ondersteunt om kinderen ‘mee te laten doen’, ziet het aantal financiële hulpvragen voor onderwijs de laatste jaren flink stijgen. In 2011 steunde Leergeld Nederland 35.000 kinderen. In 2017 waren dat er 103.620. Daarbij plaatst ze wel de kanttekening dat de organisatie in die periode ook gegroeid is. Toch valt het Van den Biggelaar op dat niet alleen het aantal hulpvragen stijgt – er is ook een verschuiving in de zaken waarvoor ouders aankloppen. In 2011 ging dertig procent van alle aanvragen over onderwijs, vorig jaar was dat ongeveer de helft. “Dat geeft stof tot nadenken.”

Bron: Trouw, 19 oktober 2018