Een andere kijk op Armoede – Tympaan Instituut

13:30-16:30 uur, NWO, Laan van Nieuw Oost-Indië 300 Den Haag

Door de crisis hebben steeds meer mensen schulden of moeite om rond te komen. Zij verliezen hun baan, raken door een scheiding in de problemen of moeten met nog minder rondkomen dan voorheen. En dat in een tijd waarin de overheid flink moet bezuinigingen en er een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers wordt gedaan.
Om hier passend op in te spelen is het belangrijk zicht te hebben op te achterliggende oorzaken en beleving van armoede. Waarom raakt de ene persoon in de problemen en een andere niet? En welke ondersteuning is bij welke hulpvraag het meest effectief?

Wat kunt u verwachten?

  • Een inleiding over armoede als gedifferentieerd verschijnsel door Dr. Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam.
  • Een inleiding over armoede vanuit cliëntenperspectief door Wilma Kuiper, adviseur bij Stimulansz-CliP.
  • Een paneldiscussie voor verdieping van ideeën en uitwisseling van ervaringen.

Voor wie
Ambtenaren (Wmo, jeugd, werk & inkomen), transitiemanagers, medewerkers van cliëntenorganisaties (Wmo-raden, WWB-raden en AO-platforms), zorg- en welzijnsorganisaties, CJG’s, bureaus jeugdzorg, woningcorporaties.

Aanmelden
Zie: http://www.tympaan.nl/kennisbijeenkomst/een-andere-kijk-op-armoede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *