Een overheid die haar burgers dreigt en opzadelt met boetes in een tijd van economische recessie [UPDATE]

bird_unsplash_19201Weer een artikel waarin het Zorginstituut Nederland ter sprake komt: ‘Medische zorg aan illegalen kost overheid 32 miljoen via boete gevende Zorginstituut Nederland’ (JDreport.com, 17 september 2015).

Ik wil hier een keer op reageren.

Eerst een omschrijving van wat het Zorginstituut Nederland is en doet. Ik citeer Wikipedia:

‘Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarmee wordt gewaarborgd dat iedereen die recht heeft op zorg het ook krijgt.’

Het betreft hier dus een overheidsinstantie die moet toezien dat iedereen is verzekerd en blijft voor zorg.

Een aantal jaren geleden werd ik werkloos en kwam op een gegeven moment in de bijstand. Door mijn financiële sitiuatie was ik gewoon niet meer in staat mijn zorgverzekering te betalen. Het Haags Fonds ‘SSSF: Stichting Samenwerking Sociale Fondsen‘ – benaderd via bedrijfsmaatschappelijk werker van het Haags Werk Bedrijf (HWB) – kon mij op dat moment niet helpen.

Na 6 maanden echter kreeg ik een brief van het Zorginstituut Nederland waarin stond dat ik volgens mijn zorgverzekeraar 6 maanden niet had betaald en dat ik om die reden een ‘wanbetaler’ was. Het maandelijkse bedrag zou in het vervolg naar hun overgemaakt worden plus een boete van 30%. Ik zou van die boete af kunnen komen als ik eerst die 6 maanden had betaald aan mijn zorgverzekeraar (meer dan 900 euro).

Niet lang daarna overleed onverwachts mijn moeder. Zij liet wat geld achter (ongeveer 1.000 euro). Daarmee heb ik de achterstand in mijn zorgverzekering kunnen betalen.

Wat ik hiervan vind? Ik zal dat proberen onder woorden te brengen:

  • dat er 32 miljoen is uitgetrokken voor zorg aan illegalen heb ik in het geheel geen moeite mee; iedereen heeft recht op zorg; dat lijkt me gepast in een beschaafde samenleving als Nederland
  • vanaf 2008 zitten we in een economische recessie; ik vind het niet meer van deze tijd dat een overheidsinstatie zoals het Zorginstituut Nederland boetes uitdeelt omdat mensen zoals ik niet bij machte waren of zijn hun zorgverzekering te betalen vanwege hun financiele situatie als gevolg van baanverlies in deze lastige tijd; dat werkt zeer ‘vervreemdend’
  • tegen de aanduiding ‘wanbetaler’ maak ik dan ook bezwaar; het is een negatieve aanduiding en komt over alsof mensen niet willen betalen; een ‘boete’ in dat verband lijkt me dan ook ongepast
  • ik denk dat er naar nieuwe oplossingen gezocht moet worden

In 2013 heeft minister Edith Schippers (VWS) in dit verband een wetsvoorstel ingediend. Recentelijk heeft de Groep Mos de gemeente Den Haag opgeroepen om naar aanleding van deze ‘wanbetalers’ armoede bij Hagenaars sneller te signaleren.  De vraag is hoeveel tijd er overheen gaat eer dat die veranderingen gerealiseerd zullen zijn. Elke ‘wanbetaler’ die in de tussentijd er bij komt is één teveel…

drs. Pieter Schultz
(eigenaar van ‘NewsMasters‘ & webredacteur & content curator van website van platform ‘Delen Achter De Duinen‘, Den Haag)

Bronnen:

(Geplubliceerd op LinkedIn)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *