Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting

ec_logo_nlWat is het?

Het Europees platform voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting is een van de zeven vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

Het moet de EU-landen helpen om 20 miljoen mensen uit hun armoede en sociaal isolement te halen.

Het platform is in 2010 van start gegaan en blijft bestaan tot 2020.

Wat doet het platform?

Het platform richt zich op vijf aspecten van armoedebestrijding.

De armoededoelstelling van Europa 2020 is een stimulans om sociale kwesties steeds meer aandacht te geven in de Jaarlijkse groeianalyses van de Commissie.

Dit beleid sluit ook aan bij de aanpak inzake sociale investeringen.

Voornaamste maatregelen

De economische en structurele hervormingen van de EU-landen worden op de voet gevolgd met het Europees semester.

Alle EU-landen hebben de doelstellingen van Europa 2020 omgezet in nationale doelstellingen en groeibeleid. Die nationale inspanningen moeten worden gecoördineerd voor het gewenste effect op de groei en de cohesie.

Scorebord

De Commissie heeft aangegeven welke maatregelen op Europees niveau nodig zijn om de armoededoelstelling te halen. Ze staan beschreven in een werkdocument bij de mededeling van de Commissie over het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting.

De Commissie zal regelmatig een scorebord over de lopende werkzaamheden publiceren.

Afgesloten maatregelen

Lopende maatregelen

Jaarlijkse conventie

De jaarlijkse conventie is een goede gelegenheid voor dialoog tussen de betrokken beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en mensen die uit eigen ervaring weten wat armoede is.

Conventie 2014, Brussel, België

Conventie 2013, Brussel, België

Conventie 2012, Brussel, België

Conventie 2011, Krakow, Polen

Bron: Europese Commissie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *