Extra geld voor beschut werk

binnenlandsbestuurGemeenten krijgen de komende vijf jaar jaarlijks 20 miljoen euro extra voor het inrichten van beschut werk. Dat blijkt uit de rijksbegroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook wordt 500 miljoen vrijgemaakt zodat werkgevers minder loonkosten gaan betalen voor mensen met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon.

Zorgen

De in totaal 100 miljoen euro moet ervoor zorgen dat de 30 duizend beschutte plekken die gemeenten moeten inrichten er ook daadwerkelijk komen. Het geld wordt vanaf 2016 tot 2020 uitgekeerd aan gemeenten. Vorige week maakte voorzitter Job Cohen van brancheorganisatie voor de Sw Cedris zich in Binnenlands Bestuur al zorgen over het feit dat deze beschutte werkplekken nog niet van de grond komen. De financiële injectie van vijf jaar lang 20 miljoen moet helpen de beschutte banen in te richten. Cedris is blij met deze tijdelijke maatregel, maar vindt dat daarnaast een structurele oplossing nodig is. ‘Deze maatregel geeft een duw in de goede richting. Dat is winst’ aldus voorzitter Job Cohen. ‘Maar bij beschut werk gaat het over vaste banen. Gemeenten hebben jaar-in-jaar-uit een tekort van enkele duizenden euro’s per beschutte werkplek. De vraag is hoeveel gemeenten dat risico gaan lopen als ze er tijdelijk financiering bij krijgen.’

500 miljoen

Om ervoor te zorgen dat mensen met laagbetaald werk meer kans maken om aangenomen te worden, wordt vanaf 2017 jaarlijks 500 miljoen euro vrijgemaakt om het voor werkgevers financieel aantrekkelijk te maken mensen met een laag inkomen aan te nemen; het lage inkomensvoordeel (LIV). Werkgevers krijgen dit zodat de loonkosten laag blijven zonder dat de werknemer salaris inlevert. Cedris pleit ervoor deze 500 miljoen in z’n geheel in te zetten voor het omlaag brengen van de werkgeverslasten voor de garantiebanen en beschut werk. (…)

Andere maatregelen in het sociaal domein:

Er is 100 miljoen vrijgemaakt voor de bestrijding van armoede en schulden. Het grootste deel gaat naar gemeenten, zodat maatwerk geleverd kan worden aan mensen die in problemen komen. Het geld moet ook ten goede komen aan preventie en vroegsignalering

Er moet een wettelijk breed moratorium komen om incassoactiviteiten stop te zetten voor een maximale duur van zes maanden. Iemand met grote schulden kan op die manier zijn financiële zaken weer op orde brengen. De wetgeving voor dit moratorium moet in 2016 voorbereid worden.

Bron: Binnenlands Bestuur, 15 september 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *