Gemeenten moeten van gerechtshof van pgb afblijven

Screenshot from 2016-05-14 12:21:51Gemeenten mogen burgers niet beperken in hun mogelijkheden om een pgb aan te vragen door beperkende voorwaarden te stellen. Dat stelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het hoger beroep in de zaak tussen zorgaanbieder De Noorderburg en twaalf Groningse gemeenten.

De groep van twaalf Groninger gemeenten hoopte in hoger beroep alsnog juridisch fiat te krijgen voor de eigen interpretatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het persoonsgebonden budget (pgb). Als onderdeel hiervan wilden de gemeenten de mogelijkheden van inwoners beperken om een pgb aan te vragen en hiermee zorg in te kopen naar eigen wens. Zo wilden de betreffende gemeenten pgb-houders onder meer verbieden om zelf zorg in te kopen bij de door de gemeenten gecontracteerde zorgaanbieders.

Onrechtmatig

Nadat de gemeenten in oktober al een kort geding verloren dat was aangespannen door De Noorderbrug, fluit het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de gemeenten opnieuw terug. “Als een burger een pgb wenst te ontvangen moet dat pgb eenvoudigweg worden verstrekt”,  vindt het Gerechtshof. “De gemeenten hebben met het opnemen van de pgb-voorwaarden in het bestek in strijd gehandeld met de Wmo 2015 en hebben daarbij, gelijk de voorzieningenrechter terecht heeft geoordeeld, onrechtmatig gehandeld door hun bevoegdheid om voorwaarden te stellen aan het inkopen van zorg in natura aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze bevoegdheid is verleend.”

Bron: Skipr, 12 mei 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *