Gemeenteraad gaat akkoord met 110 procent bijstandsnorm

tholenTHOLEN – De gemeenteraad van Tholen is akkoord gegaan met het nieuwe armoedebeleid. Het plan telt voor iedereen onder de 110 procent bijstandsnorm. Met het nieuwe plan wil de gemeente voorkomen dat inwoners tussen wal en schip geraken. Een aantal ontwikkelingen in de wetgeving op het gebied van werk en inkomen, de opdracht van het Rijk om een maatwerkvoorziening te treffen voor chronisch zieken en gehandicapten, toenemende armoede en de decentralisaties in het sociaal domein maakten het noodzakelijk om het beleid te actualiseren.

De gemeenteraad moest onder andere nog beslissen of het nieuwe armoedebeleid geldt voor mensen onder de 100, 110 of 120 procent van de bijstandsnorm. Het college van burgemeester en wethouders opperde om te kiezen voor variant twee, de 110 procent. De gemeenteraad ging daarmee akkoord. In de nota “Armoedebestrijding gemeente Tholen” zijn een aantal maatregelen opgenomen. Een van de maatregelen is het afschaffen van de reiskosten voor schoolgaande kinderen, daar tegenover staat de invoering van een collectieve ziektekostenverzekering voor minima en een introductie activeringsregeling Tholen, waaronder ook een kindpakket valt (in samenwerking met Jeugdsportfonds/jeugdcultuurfonds).

Bron: Thoolse Bode, 27 juli 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *