Gezinnen in armoede in Vaals brengen eigen situatie in beeld

AW1Een geslaagde expositie die een goede eerste indruk geeft wat het betekent om met weinig geld rond te moeten komen. Dat is een van de concrete resultaten van het project ‘Een stem voor gezinnen in armoede in Vaals’. Acht gezinnen uit Vaals maakten zelf foto’s en brachten zo hun dagelijks leven in beeld. De foto’s laten zien wat ze graag zouden willen aanpakken of waar ze tegenaan lopen.

Het project ging van start met een subsidie van € 50.000,- van het Fonds NutsOhra. Met het project wil de gemeente Vaals de situatie van gezinnen in armoede verbeteren. Hierin werkt de gemeente samen met de GGD Zuid Limburg, de Universiteit Maastricht en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid. In het project wordt de situatie van gezinnen die rond de armoedegrens leven geanalyseerd. De deelnemers aan het project zijn divers: het gaat om allochtonen en autochtonen, werkenden en werkzoekenden en mensen die 100 procent arbeidsongeschikt zijn. Naast de analyse, brengen gezinnen zelf naar voren waar zij behoefte aan hebben als het gaat om participatie en gezondheid en waar ze al tevreden over zijn. Voor dat doel werd de methodiek Photovoice ingezet: in totaal acht gezinnen brachten met foto’s hun leven in beeld en daardoor ontstonden vanzelf een aantal thema’s.

Bron: Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 27 januari 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *