Grote onrust onder minima naar aanleiding van de aanslagen Hoogheemraadschap Delfland

////////// //////                   PERSBERICHT                       ////////////////

Minima die dit jaar voor het eerst geconfronteerd worden met een aanslag van het Hoogheemraadschap Delfland schrikken zich een ongeluk. Sinds januari is het Hoogheemraadschap Delfland begonnen met de inning van de Waterschapsbelasting 2016. Wat nieuw is, is dat de kwijtschelding voor minima deels vervallen is. Delen Achter De Duinen is al eerder in het geweer gekomen tegen deze afschaffing van de kwijtschelding voor minima, het Hoogheemraadschap Delfland heeft naar aanleiding hiervan beloofd de inning, die in 2 fases wordt ingevoerd, een zachte landing te laten maken. Hiervan lijkt echter geen sprake.

Henny van der Most: “Het gedeeltelijk vervallen van de kwijtschelding voor minima is in de basis al heel triest. Het zorgt ervoor dat minima binnen het gebied van Hoogheemraadschap Delfland de enige groep is die er dit jaar in koopkracht op achteruit gaat. Voor 54.000 huishoudens betekent dit dat alle voordeeltjes in de armoederegelingen in één klap teniet gedaan worden door het Hoogheemraadschap Delfland. Daarnaast houdt het Hoogheemraadschap Delfland zich niet aan de gemaakte afspraken en geeft misleidende informatie bij de aanslag.”

Er wordt niet meer automatisch kwijtschelding verleend op de aanslag bij een groot deel van de minima. Velen krijgen een aanslag voor het volle pond en moeten zelf de kwijtschelding aanvragen. Daarbij wordt in de aanslag de indruk gewekt dat geen bezwaar of kwijtschelding tegen de aanslag gemaakt kan worden. Dit is niet waar, tegen de aanslag kan wel bezwaar worden gemaakt en ook kwijtschelding aangevraagd.

Delen Achter De Duinen maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen voor de minima die nu voor het eerst aangeslagen worden en gaat zelf informatie verspreiden en hulp bij kwijtschelding geven.

Wie kunnen er nog kwijtschelding krijgen en hoeveel?

Huishoudens die een inkomen hebben op bijstandsniveau krijgen nog gedeeltelijke kwijtschelding voor de aanslag van Hoogheemraadschap Delfland

Concreet:

Een eenpersoonshuishouden betaalt in 2016:  47,23 euro aan het Hoogheemraadschap Delfland
Een meerpersoonshuishouden betaalt in 2016:  141,68 aan het Hoogheemraadschap Delfland

Voor “schrijnende gevallen” (bijvoorbeeld als er sprake is van problematische schulden) bestaat er de mogelijkheid alsnog volledige kwijtschelding te krijgen.

Het loont de moeite kwijtschelding aan te vragen en bezwaar te maken tegen de aanslag. Voor iedereen die hier problemen mee heeft staan de organisaties van Delen Achter De Duinen klaar om te helpen. Vraag vooral, ook bij twijfel, kwijtschelding aan.

Op de site van Delen Achter De Duinen staat uitgebreide informatie over de kwijtschelding. Vanaf volgende week ligt de informatie ook op papier bij aangesloten organisaties.
Delen Achter De Duinen roept alle Maatschappelijke- en Welzijnsorganisaties in ingelegen gemeenten op minima te ondersteunen in het aanvragen van de kwijtschelding en hun ervaringen bij te houden en te bundelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *