Haagse Hogeschool

de-haagse-hogeschool2De Haagse Hogeschool streeft continu naar kwalitatief hoogwaardig en innovatief hoger beroepsonderwijs. Dat onderwijs is erop gericht om studenten competenties te laten ontwikkelen, die toekomstgericht zijn en geënt op de beroepspraktijk. Omdat de beroepspraktijk vaak mondiaal actief is, zijn deze competenties ook internationaal en intercultureel van karakter. De Haagse Hogeschool staat midden in de maatschappij. Wij hechten dan ook veel waarde aan de verbinding met die maatschappij. De samenleving mag effect zien van ons onderwijs en onderzoek. Omdat onze samenleving steeds meer onder invloed staat van de globalisering, zijn onderzoek en onderwijs internationaal van karakter. Op die wijze bevorderen wij het wereldburgerschap van onze studenten.

Masters & Professional Courses
De Haagse biedt naast bacheloropleidingen verschillende masteropleidingen en professionele opleidingen aan. De Haagse Hogeschool wil een proactieve instelling zijn. Ook in de huidige generatie herkent zij de ambitie en de mogelijkheden om onze samenleving duurzaam te verbeteren. Daarom verkiest ze bij te dragen aan een verandering van de kennisstructuur van onze samenleving, aan een nieuwe manier van opleiden van (jonge) professionals tot kenniswerkers met een nog grotere leergierigheid en een nog groter zelf lerend vermogen en wil ze de maatschappelijke participatie van haar studenten bevorderen. Wij willen onze studenten interesseren voor mondiale vraagstukken door hen te zien als (toekomstige) wereldburgers. De hogeschool levert daarmee een bijdrage aan de vernieuwing van het onderwijs en de beroepspraktijk alsmede aan het versterken van de verbinding tussen deze twee. De Haagse Hogeschool wil dat haar medewerkers en studenten zich veilig en prettig voelen tijdens hun werk- en studietijd. Daarvoor beschikt De Haagse over de nodige faciliteiten en voorzieningen. Zorg, rechtsbescherming en creëren van mogelijkheden staan daarbij centraal. Maar ook ondersteuning in de vorm van een toegankelijke en goed geoutilleerde bibliotheek draagt bij aan een optimale werk- en leeromgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

platform van 60 organisaties