Inspiratienota 2016 van Delen Achter De Duinen is uit!

delenachterdeduinen_inspiratienota_omslagDen Haag, 24 oktober 2016

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en leden van de Gemeenteraad van Den Haag,

Ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling, bieden wij U met veel genoegen dit jaar onze vijfde Inspiratienota over armoede in Den Haag aan.

Wij verheugen ons op het feit dat veel van onze suggesties uit eerdere nota’s inmiddels overgenomen zijn door het college. Ook in deze nota vindt U weer signalen waarmee U het armoedebeleid in onze stad verder kunt versterken. Daarnaast zult U vele inspirerende
suggesties vinden die wij graag verder met U willen uitwerken.

De nota bestaat uit signalen uit de praktijk van een 60- tal organisaties, die allen te maken hebben met mensen die het in onze samenleving minder getroffen hebben. Het zijn signalen over
waar het in de praktijk nog niet goed loopt, waar mensen dubbel getroffen worden, doordat regelingen niet op elkaar aansluiten of waar nieuwe doelgroepen nog niet in beeld zijn.

Het zijn ook suggesties voor verbetering, omdat wij graag met U meedenken en onze ervaring ter beschikking willen stellen. Alle deelnemende organisaties aan Delen Achter de Duinen
vertegenwoordigen andere aspecten van de Haagse samenleving en houden zich met hun eigen specifieke invalshoek met armoede bezig. Met een diversiteit aan standpunten onderschrijven ze afzonderlijk een deelbelang en samen een overkoepelend belang. Het merendeel van de deelnemende organisaties en stichtingen heeft suggesties aangedragen. Evenals in de vorige inspiratienota’s zijn de aangedragen suggesties zeer divers. Soms overlappen ze elkaar en soms belichten ze andere aspecten. Derhalve zijn sommige onderwerpen hierdoor oververtegenwoordigd en anderen op hun beurt minder sterk vertegenwoordigd. De grootte staat los van het belang dat deze onderdelen hebben ten opzichte van elkaar of binnen de armoedeproblematiek.

In deze nota komen de volgende onderwerpen aan bod:

Decentralisaties, Kinderen, Schulden, Dakloosheid, Werkgelegenheid, Werken aan Maatwerk, Communicatie, Hulp en Bijstand vanuit particuliere hoek, Perverse Prikkels en Overzeese Nederlanders.

Wij wensen U veel succes en constructieve discussies toe in het college, in de raadscommissie en raadsvergaderingen en in Uw respectievelijke fracties met een positieve bijdrage voor het
armoedebeleid tot gevolg.

Met vriendelijke groet,

Namens het platform “Delen Achter de Duinen”

Henk Baars, Elly Burgering, Henny van der Most, Yvonne-Louise Beyerling, Lien Knol.

Een pdf van de hele Inspiratienota 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *