Intensivering armoedebeleid

bodegraafs nieuwsbladBodegraven-Reeuwijk – Het armoedebeleid van de gemeente wordt intensiever. Afgelopen week zijn scholen en sportclubs benaderd om ogen en oren open te houden en zijn gesprekken gevoerd om kinderen die in armoede leven ook de mogelijkheid te bieden te sporten en op school deel te kunnen nemen aan activiteiten.

Martien Kromwijk, wethouder BB-R, vindt het schrijnend dat in onze gemeente nog steeds kinderen zijn die in armoede opgroeien: ,,De gemeente gaat actiever, breder en met meer partijen het armoedebeleid aanpakken. We hebben namelijk de indruk dat we met het huidige beleid niet iedereen bereiken. Daarom geven we meer bekendheid aan het beleid, werken we met meer partijen samen en komt meer geld beschikbaar.’’ Die financiële hulp hoeft niet exclusief gebruikt te worden voor schoolactiviteiten en sport, maar is breder in te zetten om gezinnen uit de armoede te halen. De gemeente streeft dus naar intensivering van het armoedebeleid. Maar passend binnen de nieuwe benadering in het sociaal domein: eerst gratis voorliggende voorzieningen (familie, buren, vrienden, school, club en kerk) en dan duurdere voorzieningen (professionele organisaties en hulpverleners, de gemeente en Ferm Werk). Waar voorheen het loket sociale zaken van de gemeente de plek was voor hulp is dat nu de georganiseerde samenleving.

Bron: Bodegraafs Nieuwsblad, 27 augustus 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *