Jeugd Interventie Team (JIT)

jeugd-interventie-team-jit2Het Jeugd Interventie Team (JIT) is in Den Haag de enige hulpverleningsinstelling die de meest complexe doelgroep van multiproblem in de leeftijd van 12 tot 27 jaar bereikt. Door te werken aan empowerment van jongeren, hen te helpen weer vertrouwen te krijgen in zichzelf, de hulpverlening en de maatschappij, gaan jongeren zich anders gedragen en krijgen ze hun leven weer op de rails. Het JIT draagt bij aan veiligheid en preventie door terugdringen jeugdwerkeloosheid, armoedebestrijding en dak- en thuisloosheid. Voor de oudere Jeugd is zij de weg naar participatie.

Het JIT is een vertrouwd begrip onder jongeren, 50 procent meldt zich zelf aan.

Lees meer: www.hetjit.nl

platform van 60 organisaties