‘Kinderen moeten ook een zelfstandig recht hebben op sociale zekerheid’

nogBijna 400.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. Zij hebben vaak een lager opleidingsniveau en zitten in een sociaal isolement. Schoolexcursies, sporten of vriendjes thuis uitnodigen is voor hen niet aan de orde. Zij moeten hiertegen beschermd worden. Maar als enige kinderen ter wereld kunnen zij niet zelf aanspraak maken op sociale zekerheid. Dit meldt Defence for Children.

Defence for Children, Save the Children, SP en GroenLinks hebben daarom bij het kabinet erop aangedrongen dat kinderen een zelfstandig recht op sociale zekerheid krijgen. Dit recht is al vastgelegd in artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Maar Nederland heeft hierop als enige land ter wereld een voorbehoud gemaakt, waardoor kinderen in Nederland niet zelfstandig recht hebben op sociale zekerheid. In situaties waarin jonge kinderen honger lijden of hun woning uitgezet dreigen te worden, kunnen zij dan niet zelfstandig een beroep doen op de sociale zekerheid.

Nederland is al vaker op de vingers getikt door het VN-Kinderrechtencomité.

Bron: NOG: Nationale Onderwijsgids, 1 december 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *