Klacht tegen deurwaarder? Eerst 50 euro betalen! [UPDATE]

klachtdeurwaarderDe Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) heeft met grote verbazing kennis genomen van een wetsvoorstel waarin een financiële drempel van 50 euro wordt opgeworpen voor het indienen van klachten tegen deurwaarders bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. Verbazing omdat juist burgers met financiële problemen met deurwaarders te maken krijgen. Zij worden dan voor de keus gesteld: boodschappen doen voor een week of een klacht indienen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. De LOSR vindt dat je burgers niet voor een dergelijke keus mag stellen.

Het wetsvoorstel

In het wetsvoorstel “Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen” wordt voorgesteld om art. 37 van de Gerechtsdeurwaarderswet in lid 3 de volgende bepaling op te nemen:
“Voordat een tegen een gerechtsdeurwaarder gerezen bezwaar in behandeling wordt genomen op grond van een bij de kamer ingediende klacht, heft de secretaris van de kamer voor gerechtsdeurwaarders een griffierecht van € 50. Het griffierecht komt ten bate van de kamer voor gerechtsdeurwaarders.”

Bagatelklachten

In de Memorie van Toelichting worden vreemde argumenten aangevoerd om de invoering van het griffierecht te rechtvaardigen:
“Met de heffing van een griffierecht wordt beoogd een natuurlijke drempel in te bouwen voor bagatelklachten. In de praktijk blijkt een groot aantal klachten de tuchtrechter te bereiken die daar eigenlijk niet thuishoren, zoals klachten over het enkele feit dat een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding betekent. Een tuchtklacht over dat feit hoort niet bij de tuchtrechter thuis, nu de wetgever de gerechtsdeurwaarder in het bijzonder met deze taak belast heeft (zie artikel 2, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet).”

Bron: SchuldInfo, 15 maart 2015

UPDATE

Technische informatie over de publicatie Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

Deze publicatie zal waarschijnlijk over enkele werkdagen ook als webpagina verschijnen. Tot die tijd kunt u de onopgemaakte versie van de publicatie al wel als pdf downloaden.

Deze publicatie is op 9 december 2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag en heeft als identifier “kst-636051”.
Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

PDF

Bron: Kamerstuk Tweede Kamer der Staten-Generaal, 9 december 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *