Klijnsma wil brede toegang schuldhulpverlening

bbStaatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken) bereidt een mogelijke aanscherping van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor om te zorgen dat schuldhulp voor iedereen toegankelijk blijft. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van 50+.

Onderzoek

Kamerlid Henk Krol had vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving in onder meer Binnenlands Bestuur waarin geschreven werd Klijnsma wil brede toegang schuldhulpverleningdat gemeenten soms de weg naar schuldhulpverlening blokkeren. Klijnsma schrijft dat nog niet aangetoond is dat gemeenten strenger zijn in het toelaten van mensen in de schuldhulpverlening. Daarom laat ze de inspectie SZW een onderzoek doen. Daarnaast heeft ze alvast verschillende maatregelen getroffen waarbij ze met verschillende partijen inzet op professionalisering van beleid, uitvoering en lokaal bestuur.

Belemmerend

Klijnsma vindt het belangrijk dat problematische schulden zo veel mogelijk voorkomen worden en als ze toch ontstaan, adequaat worden opgelost. Schulden belemmeren de participatie van burgers en brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee in de vorm van armoede, sociale uitsluiting, huisuitzetting, onverzekerbaarheid en afsluiting van gas, water en licht, schrijft ze. ‘Het is dan ook belangrijk dat iedereen die er niet in slaagt zijn problematische schulden zelf op te lossen, gehoor vindt bij de gemeente voor passende ondersteuning op maat. Mensen mogen zich niet in de steek gelaten voelen.’

Bron: BB: Binnenlands Bestuur, 21 september 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *