Kortrijk uitgenodigd om België te vertegenwoordigen in Europees armoedebeleid steden

digitale regio kortrijkKortrijk is door de federale overheid gevraagd om deel uit te maken van het nieuwe Europees partnerschap EU Urban Agenda. Dat partnerschap wil de impact van Europees beleid op steden analyseren en nieuwe actieplannen ontwikkelen. Kortrijk is gevraagd om mee te werken rond het thema kinderarmoede, “omwille van de goede reputatie van Kortrijk voor zijn gestructureerde aanpak van de armoede en talloze innovatieve en participatieve projecten.”

De EU Urban Agenda komt er op initiatief van België en Nederland. De bedoeling is om de invloed van Europees beleid op steden te analyseren op verschillende domeinen, zoals mobiliteit, leefomgeving en sociaal beleid. Ook de uitwisseling van ervaringen en goede praktijkvoorbeelden staat op de agenda, net als het ontwikkelen van nieuwe, thematische actieplannen.

In 2016 wordt met vier thema’s gestart. Voor ieder thema wordt een partnerschap-vergadering samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van een aantal lidstaten, regio’s, steden en de Europese Commissie. Een van die thema’s, stedelijke armoede, wordt gecoördineerd door België en Frankrijk. Ook Spanje, Duitsland en Griekenland hebben zich aangemeld als partner. Steden als Lille, Birmingham, Leipzig en Rotterdam willen graag deelnemen.

Omdat de initiatiefnemers ook graag middelgrote steden in het partnerschap willen opnemen, heeft de POD MI (Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie) gevraagd of Kortrijk wil deelnemen aan dit project. Voorzitter Julien Van Geertsom heeft Kortrijk gevraagd omwille van de gestructureerde aanpak van de (kinder)armoede, met bijvoorbeeld het platform ‘Kinderen Eerst’, dat wordt gecoördineerd door het OCMW. Ook het project rond de brugfiguren in het lager onderwijs kreeg eerder al Europese belangstelling tijdens een congres rond armoede in Lissabon.

Uiteraard gaat Kortrijk graag in op het verzoek van de federale overheid om deel te nemen aan deze EU Urban Agenda. Het is een uitgelezen kans om samen met andere partners info uit te wisselen en verder te werken aan nieuwe projecten in het kader van armoedebestrijding.

Bron: Digitale Regio Kortrijk, 21 december 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *