Maatregelen tegen financiële problemen als gevolg van kostendelersnorm

denhaagDe gemeente Den Haag neemt maatregelen om te voorkomen dat de invoering van de kostendelersnorm leidt tot financiële problemen bij kwetsbare groepen, zoals uitkeringsgerechtigden met een illegale partner, kamerhuurders en gepensioneerden met een onvolledige AOW. Dat meldt wethouder Rabin Baldewsingh (Sociale Zaken) in een brief aan de gemeenteraad.

Sinds 1 januari 2015 geldt de kostendelersnorm. De kostendelersnorm is onderdeel van de Participatiewet en bepaalt dat uitkeringsgerechtigden die een huishouden delen met meerdere volwassenen met een inkomen of uitkering, de woonkosten met elkaar kunnen delen en daarom een lagere individuele uitkering ontvangen. Komen mensen door de kostendelersnorm in ernstige problemen dan neemt de gemeente  maatregelen  die schrijnende of onhoudbare situaties tegengaan.

Uitkeringsgerechtigden met een illegale partner

Den Haag telt ongeveer 45 uitkeringsgerechtigden met een partner die illegaal in Nederland verblijft. Hoewel de partner geen recht heeft op een uitkering en ook niet mag werken, bepaalt de kostendelersnorm dat deze kan bijdragen aan  het huishouden en wordt de uitkering gekort. Het gevolg is een uitkering voor meerdere mensen die minder is dan wat een alleenstaande aan uitkering ontvangt. Dit is des te schrijnender wanneer het gezin kinderen heeft. De gemeente Den Haag gaat in deze gevallen het inkomen aanvullen met Bijzondere Bijstand.

Kamerhuurders

Voor kamerhuurders die een marktconforme prijs betalen voor de kamer, geldt de kostendelersnorm niet. De gemeente Den Haag beschouwt een prijs van tenminste € 275 per maand (exclusief gas, water en licht) als marktconform. Soms kan een huurprijs beneden dat bedrag door de locatie of de staat van de kamer ook als marktconform worden beschouwd. Als uitkeringsgerechtigden via de huurprijscheck van de huurcommissie kunnen aantonen dat zij een marktconforme huurprijs betalen, vervalt de kostendelersnorm voor hen.

Gepensioneerden met onvolledige AOW

Gepensioneerden met een gedeeltelijke AOW ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bijstand die het inkomen aanvult tot het bestaansminimum. De SVB past bij 377 Haagse huishoudens met een gedeeltelijke AOW de kostendelersnorm toe. Daardoor worden deze huishoudens nu soms tot zelfs € 300,- per maand gekort. Voor gepensioneerden met een volledige AOW wordt de invoering van de kostendelersnorm in afwachting van de resultaten van een effectonderzoek uitgesteld tot 2018. Het college vindt dit onacceptabel en gaat hierover in ieder geval in gesprek met het Rijk.

Bron: Gemeente Den Haag, 7 oktober 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *