Meer kansen voor kinderen in armoede

ScanFondsHomeOver384.000 kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens. Vaak leidt armoede tot achterstand die nauwelijks is in te lopen. Daarom ondersteunt Skanfonds de komende jaren circa 50 projecten die deze kinderen en gezinnen versterken in hun mogelijkheden. Dat doen we niet alleen met geld. Maar ook door krachten en inzichten te bundelen. Kom ideeën opdoen tijdens de inspiratiemiddag (23 juni 2015) en dien uw projectaanvraag in.

Hoe groot is het armoedeprobleem?
Ruim 1 op de 9 kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Deze kinderen worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van geldgebrek. Niet elke dag warm eten bijvoorbeeld. Geen fiets om mee naar school te kunnen. Maar ook gevoelens van schaamte. Niet mee kunnen doen. En zorgen over hoe het allemaal verder moet. Dat ontwrichte leven geeft veel stress: bij de kinderen en bij de ouders.
Lees meer over de gevolgen van armoede

Skanfonds wil versnellen
Skanfonds zet de komende jaren de aandacht voor opgroeien in armoede in een versnelling. We financieren circa 50 projecten. We geven de deelnemende projecten volop de kans te leren van elkaar. En we zorgen ervoor dat we zicht krijgen op de opbrengsten van de projecten. Zo maken we met elkaar het verschil.

Onze insteek
Risico’s in het opgroeien en opvoeden ontstaan eerder als de draaglast (de problemen) groter is dan de draagkracht (wat het kind en het gezin ‘kan hebben’). Als fonds kunnen we die problemen niet wegnemen, zoals gebrek aan werk, de opgebouwde schuld, de slechte huisvesting. Wel kunnen we de draagkracht van kind en gezin helpen vergroten. Dat biedt tegenwicht tegen de negatieve effecten van leven in armoede. En de kinderen en gezinnen krijgen weer meer grip op hun bestaan.

Bron: Skanfonds, mei 2015

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *