Megarapport over België: armoede is verontrustend

DeMorgen-logo1Het bbp is niet langer heiligmakend. Om het welzijn van de Belg echt te kunnen meten, hebben de rekenknobbels het Federaal Planbureau voor het eerst 64 (!) aanvullende indicatoren uitgewerkt. En daaruit blijkt: vooral armoede is een probleem sinds de crisis.

Traditioneel wordt de levensstandaard in een land afgemeten aan het bbp, het bruto binnenlands product. Maar specialisten zijn het er al langer over eens dat het bbp maar een heel beperkt beeld geeft. Groeicijfers zeggen veel maar lang niet alles over een land.

Daarom heeft het Planbureau nu een nieuw rapport klaar met daarin 64 aanvullende indicatoren naast het bbp. Het gaat dan van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, over vroege schoolverlaters, fijn stof, het aantal verkeersdoden tot – jawel – de populatie weidevogels.

Om toch enigzins het overzicht te bewaren zijn de 64 indicatoren opgedeeld in drie categorieën. Het hier en nu: het welzijn van mensen vandaag in ons land. Later: het vermogen van toekomstige generaties om zich te verbeteren. En elders: de impact van ons land op de wereld.
Hier en nu

Met onze gezondheid (levensverwachting stijgt doorheen de jaren, dagelijkse rokers daalt) gaat het duidelijk de juiste kant op. Net zoals met opleiding (vroegtijdige schoolverlaters daalt, levenslang leren stijgt) en met het verkeer (aantal verkeersdoden daalt).

De indicatoren rond armoede tonen echter een ander beeld. Hoewel meer dan de helft van de indicatoren goed evolueerde tot aan het begin van de economische crisis (bijvoorbeeld het risico op armoede, sociale uitsluiting en stress op het werk) gaat het vandaag veel minder goed.

Bij de overgrote meerderheid van de indicatoren (zoals het risico op armoede of sociale uitsluiting, de inkomensongelijkheid en het aantal jongeren die niet werken, mensen met een leefloon, mensen in schuldbemiddeling) is er de afgelopen vijf jaar achteruitgang opgetekend.

De onderzoekers van het Federaal Planbureau noemen deze evolutie zelf “verontrustend”.

Bron: De Morgen, 16 februari 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *