‘Mensen in armoede staan al met hun rug tegen de muur’

moAls het van het Steunpunt Armoedebestrijding afhangt, beschikt iedereen over een minimumhoeveelheid gas en elektriciteit. Het zijn basisrechten, stellen ze in hun tweejaarlijks rapport, net als kinderopvang en cultuur. 

Didier Verbeke weet nog goed hoe het was om in armoede te leven. ‘Ik had zo nu en dan een job, maar nooit vast werk. Ik had wel twee kinderen die ik moest zien te onderhouden.’ Toen hij vijftien was, verliet hij vroegtijdig de middelbare school. Zonder diploma had hij het moeilijk werk te vinden. Hij is nu 46 jaar, maar zijn verweerde gezicht doet hem een stuk ouder lijken. Sinds twee jaar heeft hij een vast contract bij ‘Luttes Solidarités Travail’ (LTS), een Naamse vereniging waar armen het woord nemen en waar Didier Verbeke al vierentwintig jaar lid van is.

Zijn persoonlijke ervaringen benut hij nu om mensen te helpen die in dezelfde precaire situatie verkeren als hijzelf amper twee jaar geleden. Hij nam deel aan de dialogen die het Steunpunt Armoedebestrijding organiseerde tussen allerhande personen, verenigingen en organisaties om te weten te komen hoe publieke diensten in België de armste lagen van de bevolking beter kunnen helpen. De bevindingen zijn neergepend in het tweejaarlijkse rapport van het Steunpunt, dat dit jaar de titel ‘Publieke diensten en armoede’ draagt.

Didier is sterk gekant tegen de verstrengde reglementering van de inschakelingsuitkering, een werkloosheidsuitkering op basis van de doorlopen studies. Sinds 1 januari 2015 moeten jongeren jonger dan 21 jaar die een inschakelingsuitkering aanvragen onder meer in het bezit zijn van een middelbaar diploma of een alternerende opleiding hebben afgerond. ‘Mensen in armoede staan al met hun rug tegen de muur als ze een uitkering aanvragen’, zegt hij. ‘De voorwaarden die ze nu krijgen opgelegd houden geen rekening met die situatie.’ Volgens het Steunpunt leidde deze nieuwe reglementering tot ‘de uitsluiting van heel wat werkzoekenden, waarvan niet iedereen de weg vindt naar de OCMW’s.’

Wat staat er in het verslag?

Het verslag van het Steunpunt Armoedebestrijding hoopt publieke diensten te verbeteren voor mensen in armoede. In het verslag verwijzen publieke diensten zowel naar publieke opdrachten als naar de actoren die deze moeten uitvoeren. ‘We vragen een universele en toegankelijke dienstverlening, aangevuld met aangepaste ondersteuning en maatregelen voor wie dit nodig heeft.’ zegt Henk van Hootegem van het Steunpunt. ‘Door bijvoorbeeld graduele inkomensgrenzen te voorzien, kan beter rekening worden gehouden met de verschillende armoedesituaties en wordt verhinderd dat het ‘alles of niets’ is.’

Bron: MO: Mondiaal Nieuws, 15 januari 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *