“MOEITE MET AFSTAND”

Rekenkamer_Den_Haag_400x400Raad en college Den Haag sturen nog onvoldoende op doelen en risico’s verbonden partijen

Het uitvoeren van gemeentelijke taken kan op verschillende manieren. De gemeente kan het volledig zelf doen, uitbesteden, subsidie verlenen of financieren. Ook kan zij kiezen voor een verregaande vorm van samenwerking met andere overheidsorganisaties en/of private partijen, de zogenaamde verbonden partijen. De Rekenkamer Den Haag deed onderzoek naar deze laatste categorie en constateert dat de raad en het college onvoldoende sturen op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s van deelname aan verbonden partijen. De raad heeft zich te veel op afstand geplaatst en geen eigen visie en beleid omtrent verbonden partijen vastgesteld. Het college daarentegen heeft juist moeite om gepaste afstand tot de verbonden partijen te bewaren. Het college leeft in de relatie met verbonden partijen onvoldoende het uitgangspunt van rolscheiding na. In zijn reactie op het rekenkamerrapport geeft het college aan dat het de aanbevelingen van de rekenkamer grotendeels zal overnemen.

Voor vijf verbonden partijen (Haagse Milieu Services, Inkoopbureau H-10, InnovationQuarter, Vroondaal en Wigo4it) is nader onderzoek gedaan naar onder andere de besluiten van de gemeente om hieraan deel te nemen. In deze besluiten is vaak uitgebreid omschreven wat het doel van de verbonden partij is, maar staat niet omschreven welk doel de gemeente met de verbonden partij nastreeft of aan welk doel uit de programmabegroting het doel van de verbonden partij gekoppeld is. Doordat in het besluit verschillende doelen worden genoemd, is de koppeling met gemeentelijke doelen uit de begroting voor de raad ook niet eenduidig te maken. Bovendien is de informatie over de risico’s en de beheersmaatregelen bij het besluit veelal niet toereikend en niet volledig.

De raad maakt nog onvoldoende gebruik van zijn kaderstellende rol ten aanzien van het beleid voor verbonden partijen.

Bron: Rekenkamer Den Haag, 7 januari 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *